Bibliotēku un pasaules akadēmisko izdevniecību e-resursu pieejamība

19.03.2020.

Banku augstskolas bibliotēka un Latvijas Nacionālā Bibliotēka līdz ārkārtas stāvokļa beigām ir slēgta, līdz ar to nav iespēja iepazīties ar literatūru klātienē. Lai netiku aizkavēta/ traucēta par studentu maģistru, bakalaura, kursa darbu un lietišķo pētījumu  sagatavošana un aizstāvēšanu, iesakām izmantot attālinātās pieejas:

Sekojot līdzi aktualitātēm saistībā ar Covid-19 pandēmiju, pasaules akadēmiskās izdevniecības brīvpieejā piedāvā dažādus savu izdevniecību akadēmiskos materiālus.

CORE brīvpieejas resursi:
Emerald Publishing brīvpieejas resursi:
Elsevier brīvpieejas resursi:

Mācību grāmatas

Springer Nature brīvpieejas resursi:
Oxford University Press (OUP) brīvpieejas resursi:
Cambridge University Press (CUP) brīvpieejas resursi :
Ohio State University Press brīvpieejas resursi :
University of Michigan Press brīvpieejas resursi :
Project MUSE brīvpieejas resursi :
Google Grāmatas