BASP valdes vēlēšanas 2020

05.05.2020.

Student!

Izdari savu izvēli un nobalso par BASP 2020./2021. ak.g. valdes sastāvu!

Banku augstskolas Studējošo pašpārvalde ir studenta palīgs dažādu jautājumu risināšanā. Pašpārvalde domā ne tikai par to, kā padarīt studenta dzīvi krāsainu un pasākumiem bagātu, bet arī iesaistās dažādu akadēmiska rakstura jautājumu risināšanā.

Izvēlies, Tavuprāt, spēcīgākos studentu pārstāvjus starp tiem kandidātiem, kurus redzi pārstāvam Banku augstskolas studējošo intereses, darbojoties pašpārvaldē.

Lai gan vēlēšanās uz BASP valdes sastāvu piedalās 20 kandidāti, vari nobalsot par ne vairāk kā 15 studentiem. No konkrētās saites “OpaVote Voting Link”, kuru iespējams balsot TIKAI vienu reizi, tādēļ izvēlies rūpīgi.

Izdari arī savu izvēli un balso par tiem, kurus vēlies nākamgad redzēt BASP valdes sastāvā!

Kristafers Zeiļuks

Sveiciens, cīņubiedri! Es sevi raksturotu kā apņēmības pilnu, dzīvesprieka, smaida un pārliecības piesātinātu, daudzpusīgu šīs augstskolas patriotu. Iesaistoties BASP darbā, esmu pārliecinājies, ka ar lielāko prieku un nesavtību ziedošu savu laiku, lai piedalītos studējošo viedokļa pārstāvībā gan augstskolas, gan ārpus tās, un lai ik pa laikam uzrīkotu arī kārtīgu ballīti.

Domāju, ka darbā BASP noteikti noderēs iepriekš gūtā pieredze, vadot dažāda izmēra komandas, organizējot nacionālas un starptautiskas nozīmes pasākums, pārstāvot viedokļus gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Un pats svarīgākais – man nav žēl ar šo pieredzi dalīties, lai kopā varam uzlabot dzīvi augstskolā un godam nest tās vārdu pasaulē. Uz tikšanos BA gaiteņos (kolīdz tas būs iespējams)!

Arta Roderte

Esmu 1. kursa studente “Banku augstskolā”. Esmu atbildīgs un nopietns komandas cilvēks, kā arī uzticams sarunu biedrs. Es vēlos iesaistīties BASP darbībā, jo šajā mācību gadā darbojos Sabiedrisko attiecību daļā kā aktīviste, piesaistot sponsorus dažādiem pasākumiem. Sapratu, ka arī turpmāk vēlos būt daļa no BASP. Tā ir iespēja palīdzēt uzlabot studentu ikdienu un iegūt neatkārtojamu pieredzi.

Laura Bizūne

Esmu 1.kursa studente Banku augstskolā, studēju programmā Risku vadība un apdrošināšana.

Pēc fantastiskā BASP rīkotā pasākuma Ielec BASP’ā , es uzreiz zināju, ka vēlos būt viena no viņiem. Tā arī kļuvu par aktīvisti projektu daļā, taču vēlos turpināt savu ceļu un izaugsmi BASP’ā.

Man ļoti patīk organizēt un veidot dažādu pasākumu saturu, attīstīt esošās sadarbības un veidot jaunas ar citām augstskolu pašpārvaldēm, uzņēmumiem un organizācijām.

Vēlos pārstāvēt citu studentu viedokli, lai mūsu Studentu dzīve nestu ne tikai jaunas zināšanas, bet arī neviltotu prieku par kopīgajiem pasākumiem un jaunus draugus, kuri paliks arī pēc absolvēšanas.

Es nebaidos izteikt savu viedokli un pamatot to. Esmu ļoti pozitīva, apņēmīga un kreatīva, vienmēr cenšos aktīvi iesaistīties pasākumu tapšanas procesā un neteikt “nē ” jauniem izaicinājumiem!

 

Adrija Masule

Pirms studiju uzsākšanas Banku augstskolā es zināju, ka būšu daļa no BASP komandas. Šī akadēmiskā gada ietvaros darbojos kā aktīviste Sabiedrisko attiecību daļā.

Esmu aktīva un atsaucīga studente ar augstu atbildības sajūtu. Visus plānotos darbus paveicu līdz galam, jo esmu ļoti motivēta sasniegt labu rezultātu, lai ieguvējs būtu ikviens.

Katrs BASP sēdē vai pasākumu rīkošanā pavadītais mirklis ir bijis jautrības pilns, un tādēļ es nenožēloju nevienu kopā pavadīto stundu skolas telpās, lai radītu patīkamu, dinamisku un vienojošu atmosfēru mācību vidē. Pēc padarītā darba jūtamās pozitīvās emocijas un atsauksmes vienmēr liek nepadoties un kāpt augstāk.

Tādēļ arī nākamajā gadā esmu nolēmusi būt daļa no atraktīvās BASP komandas, dalīties ar savu pieredzi un idejām arī turpmāk!

Santa Brice

Lai arī pēc dabas esmu klusa un introverta, es labprāt pieņemu jaunus dzīves izaicinājumus un viens no tiem bija iesaistīšanās BASP, kas man pavēra durvis uz pavisam citu pasauli Banku augstskolā.

Šo gadu BASP esmu pavadījusi kā aktīviste, iesaistoties un sniedzot savu devumu gan pasākumu tapšanā, gan arī nodrošinot katru sēdi ar sīki izklāstītu protokolu.

Esmu dzīvespriecīga, apņēmīga un mērķtiecīga, tādēļ uzskatu, ka BASP ir īstā vieta, kur es varu gūt jaunu pieredzi, pilnveidot sevi un sasniegt jaunus mērķus.

Alise Dreimane

Esmu apzinīga, kārtīga un vienmēr pabeidzu to, ko esmu iesākusi. Man patīk apmeklēt dažādus pasākumus un iepazīt jaunus cilvēkus. Man ir svarīgi lietderīgi pavadīt brīvo laiku, tāpēc labprāt iesaistos skolas pašpārvaldē. Tā ir vieta, kur labas idejas top par realitāti.

 


Līga Priedīte

Pēdējos 3 gadus BASP ir veidojis nozīmīgu manas dzīves sastāvdaļu, tāpēc vēlos arī nākamgad iesaistīties šīs organizācijas darbībā.

Iepriekš esmu darbojusies dažādās BASP struktūrvienībās un esmu sapratusi, cik svarīga loma ir katram posmam šīs organizācijas darbībā. Tieši darbs pašpārvaldē ir ļāvis man attīstīt visdažādākās prasmes, gūt neatkārtojamu pieredzi, paplašināt savu redzes loku un iepazīt lieliskus cilvēkus, kurus varu saukt par saviem draugiem.

Darbojoties nākamgad, vēlos likt lietā jau līdz šim uzkrāto pieredzi, lai veicinātu Banku augstskolas studējošo labklājību un pārstāvētu to intereses, kā arī iegūtu vēl jaunas zināšanas, kas izriet no darbošanās pašpārvaldē. Par mani mēdz teikt, ka esmu mērķtiecīga un apņēmīga, jo uzņemos paveikt to, kas citiem nav tīkams. Dažādās situācijās uzklausu visas iesaistītās puses un viedokļus, lai atbildīgi pieņemtu lēmumus. Lai arī man piemīt izcili nopietns acu skatiens, visbiežāk mani var redzēt smejoties.

 

Ints Mančass

Esmu tāds pats cilvēks kā citi, ne mazāk ne vairāk. Dzīve mani ir izvedusi cauri pieredzi gūstošām vietām. Sākot no darbošanās skolas līmeņa pašpārvaldes, Limbažu novada jauniešu domes, brīvprātīgā darba līdz Banku augstskolas pirmajam kursam un BASP kā aktīvistam šogad.
Centība, ambīcijas, izaugsme – trīs vārdi, kuri īsi un konkrēti mani raksturo. Šos vārdus balsta izaugsmes vakari, semināri, piemēram, “KRS?” jeb “Kam rūp students?” un vēlme sevi attīstīt, pilnveidot. Neapstājos pie iesāktā un nepametu to nepabeigtu. Man patīk palīdzēt cilvēkiem, kuri atrodas apkārt, dodot pēc padoma vai sniedzot vienkārši palīdzīgu roku grūtībās.
Personīgi man vairs pašam nav jautājumu, kādēļ es vēlos iesaistīties, tāpēc ka tā Banku augstskolas Studējošo pašpārvalde ir kā ikdiena, taču reizē jau darbs un pienākums. Es BASP redzu kā ideālu platformu ar kuras palīdzību, darbojoties komandā, varu palīdzēt augstskolā studējošajiem, pārstāvēt viņu intereses. Nedrīkst ieguldīto darbu pazaudēt, bet gan komandas darbā to noturēt un pilnveidot. Caur vienkāršību reizēm var pateikt daudz – man rūp students!

 

Kārena Karlīna Danenberga

Esmu 2. kursa studente, kura jau otro gadu aktīvi iesaistās BASP darbībā, organizējot dažādus augstskolas pasākumus un realizējot plānotos projektus.

Esmu nolēmusi nepamest šo draudzīgo un aktīvo kolektīvu, kas palīdz man atvilkt elpu no ikdienas steigas un darīt lietas, kas liek man justies dzīvai.

Es apzinos savas un BASP kolektīva spējas kopumā, tāpēc zinu, ka vēl ir tik daudz lietu, ko visi kopā esam spējīgi uzlabot, īstenot, ieviest un atjaunot.

Esot Projektu daļas vadītāja, esmu attīstījusi sevī īpašības, kuras jau sen centos izkopt, iepazinusi daudz jaunu cilvēku, ieguvusi milzīgu pieredzi un apguvusi jaunas prasmes. Bet svarīgākais, ka BASP palīdz man piepildīt savus sapņus, tāpēc es vēlos to turpināt arī nākamajā gadā.


Nadina Krastiņa

Šajā mācību gadā uzsāku savas studiju gaitas Banku Augstskolā, un jau no rudens izmēģinu savus spēkus BASP projektu daļā kā aktīviste. Šajā īsajā laika periodā esmu sapratusi, ka šī ir īstā vieta man. Pēc dabas esmu aktīva un komunikabla studente, kurai patīk gan apmeklēt pasākumus, gan palīdzēt to organizēšanas un izveides procesos. Esmu gatava būt par daļu no BASP komandas un darīt visu, kas ir manos spēkos, lai uzlabotu studentu laiku ārpus lekciju grafika!

 

Everita Lempa

Aprakstot sevi tikai ar vienu vārdu, droši teiktu, ka esmu aizrautīga. Ja mani kas patiesi ir ieinteresējis, esmu spējīga tam pilnībā nodoties un sasniegt izvirzīto mērķi. Nu jau gandrīz veselu mācību gadu mani aizrauj viens liels piedzīvojums – BASP.

Katrs pasākums, notikums un pieņemtais lēmums lika pilnveidot sevi, uzzināt ko jaunu, iegūt jaunu pieredzi un sadarbības prasmes.

Vēlos būt daļa no aktīvo jauniešu grupas, kas veicina studentu un augstskolas vadības sadarbību un ievieš jauninājumus Banku augstskolas studentu dzīvē.

Eva Ūbele

Es nesen esmu pievienojusies vadībnieku pulkam, un pirmajam kursam tuvojoties beigām, esmu sapratusi, ka BA ir bijusi pareiza izvēle.

Redzot BASP darbību un apmeklējot pasākumus, radās vēlme būt daļai no tā. Man, atraktīvai, radošai, piedzīvojumu meklējošai dvēselei, šis izaicinājums būtu tieši laikā, lai turpinātu savu personīgo izaugsmi. Aktīvi esmu sākusi vākt karmas punktiņus aizpildot aptaujas, taču labprāt vēl vairāk darītu augstskolas labā.


Gustavs Edvards Ķēniņš

Atvērts un gandrīz vienmēr pozitīvs, ar spēcīgu savu viedokli, bet labprātīgi uzklausu un cenšos izprast arī citu cilvēku skatījumu par visdažādākajām lietām, kas saistītas ar mūsu dzīvi, pilnveidošanu un vēlmi kļūt laimīgiem par izdarītajām izvēlēm.

Vēlos turpināt iesākto darbu pie BASP un studentijas kvalitātes uzlabošanas. Jau esošā pieredze pašpārveldē man ir sniegusi lielu ieguvumu gan savā attīstībā, gan prasmē sastrādāties ar citiem studentiem un AII darbiniekiem. Iespēja izteikt savu viedokli un palīdzēt citiem izteikties ir kļuvusi par neatņemamu daļu no manas pieredzes studiju procesā un labprāt to tā turpinātu arī nākošā mācību gada laikā.

Antons Kudrjajevs

Esmu jauks un draudzīgs cilvēks. Viegli varu sadarboties ar dažādiem cilvēkiem. BASP darbībā vēlos iesaistīties, jo jau no studiju sākuma esmu darbojies kā aktīvists, piedalījos pie dažādu paskākumu veidošanas. Labprātīgi iesaistītos BASP darbībā aktīvāk!

 

Ieva Lukina

Esmu 3. kursa dubultdiploma programmas studente. Iepriekš vadīju Culture Exchange Programmme LU un pēdējos mēnešos esmu iesaistījusies BASP darbā. Daudzās Latvijas augstskolās jau vairākus gadus aktīvi tiek rīkoti pasākumi ārzemju studentu piesaistīšanai un kultūras apmaiņas veicināšanai starp Latvijas un ārvalstu studentiem. Vēlos aktīvi iesaistīties BASP, lai veicinātu internacionālo virzienu un ar to saistītos pasākumus arī mūsu augstskolā, liekot lietā pieredzi, kuru ieguvu, piedaloties Erasmus+ projektā un pati uz pusgadu kļūstot par internacionālo studentu, kā arī prasmes, kuras ieguvu, pusgadu vadot Culture Exchange Programme.

Armands Štāls

Pagājušā gadā BASPā uzsāku darboties kā aktīvists un šī gada laikā man ir bijusi iespēja palīdzēt organizēt pasākumus, piedalīties sponsoru piesaistē un izbaudīt studentu pašpārvaldes atmosfēru.

Atrodoties šajā lieliskajā kompānijā, esmu sapratis, ka vēlos iesaistīties procesos ar abām rokām, darot vēl vairāk un iegūstot jaunu pieredzi.


Lāsma Zaķe

Esmu 2.kursa studente un pārstāvu Banku augstskolas uzņēmējus – cilvēkus, kuri ir gatavi un spējīgi uzņemties vairāk kā citi.

BASP darbojos jau divus gadus – pirmo gadu kā aktīviste, bet šogad jau kā Finanšu un lietvedības daļas locekle. Lai arī mani galvenie pienākumi bija parūpēties par BASP finansēm un dokumentu pārvaldību, aktīvi iesaistījos arī pasākumu organizēšanā Banku augstskolas studentiem.

Arī nākamajā akadēmiskajā gadā vēlos turpināt paplašināt savu redzes loku, gūt jaunu pieredzi un turpināt darbību BASP kolektīvā!

Kintija Dambe

Esmu enerģiska un aktīva 1. kursa studente, kura vēlas pilnveidot un izaicināt savu ikdienu. Darbojoties BASP kā aktīviste, esmu ieguvusi jaunas prasmes pasākumu sponsoru piesaistei kā arī izjutusi to, cik ļoti komandas darbs ir nozīmīgs mērķu sasniegšanai. Pēc dabas man piemīt milzīga ziņkārība un patika radīt radošas idejas ar kolēģiem, kuras var sekmīgi pielietot BASP darbībā.
Vēlos izmantot sniegtās iespējas un maksimizēt savu un citu studentu pieredzi augstskolā, tāpēc uzskatu, ka BASP ir īstā vieta tās realizēšanai.


Elīna Peiseniece

Esmu bakalaura programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana” 3. kursa studente, kura ar lielu dzīvesprieku un enerģijas lādiņu nododas tam, kas sirdij tuvs. Pēdējos 2 gadus enerģiju esmu ieguldījusi darbojoties BASP projektu daļā un palīdzot dažādu pasākumu realizēšanā. Darbība BASP un citos sociālos projektos ir devusi daudz vērtīgas mācības un tādēļ vēlos savu pēdējo studiju gadu Banku augstskolā pavadīt pilnvērtīgi – gan sniedzot atpakaļ augstskolai savu pieredzi, gan gūstot jaunas un noderīgas zināšanas pati sev.


Diāna Galūzo

Hey! Jau divus gadus ar smaidu sejā es dodos uz BASP valdes sēdēm, lai pieņemtu svarīgākos lēmumus. Man bija lieliska iespēja būt daļai no valdes sastāva Iekšējās un ārējās komunikācijas daļā. Šajā daļā darbojoties, es biju posms no tilta, kurš savieno BASP dalībnieku pasākumu idejas ar JUMS studentiem.

Jebkāda veida informatīvie vizuālie materiāli, fotogrāfijas, kas mūsdienās ir svarīgākais instruments informācijas apmaiņai, ir mans radošo ideju un roku veiklības mijiedarbības rezultāts. Mans mērķis ir turpināt iesākto un atvērt durvis kam jaunam. Uz tikšanos!