Banku augstskolas ziemas izlaidums 2018

13.02.2018.

9.februārī tika aizvadīts Banku augstskolas ziemas izlaidums. Sveicam jaunos absolventus! Absolventu rindām pievienojās 118 jauni biedri, no kuriem 30 absolventi beidza pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, 2 absolventi beidza profesionālā bakalaura studiju programmas un 86 absolventi beidza profesionālā maģistra studiju programmas.

Īpaši jāizceļ tie studenti, kuru maģistra darbi tika novērtēti kā ļoti labi vai izcili.

  • Svetlana Ņikitina “Krīzes vadība elektroenerģijas sadales un pārvades tīklu būvniecības uzņēmumā Latvijā” (Starptautiskās finanses un banku darbība, zinātniskais vadītājs Tatjana Mavrenko)
  • Agnese Aizpure “Privātā zīmola virzīto inovāciju nodrošināšana mazumtirdzniecības uzņēmumā SIA “Douglas Latvia”” (Uzņēmējdarbības vadīšana, zinātniskais vadītājs Tatjana Volkova)
  • Elīna Plāne “Biznesa procesu vadīšanas inovāciju nodrošināšana dalīto pakalpojumu centrā “SEB Shared Service Center Rīgas filiāle”” (Inovatīvā uzņēmējdarbība, zinātniskais vadītājs Tatjana Volkova)
  • Kristīne Dzene “Finanšu funkciju robotizācijas iespējas dalīto pakalpojumu centros” (Finanses, zinātniskais vadītājs Andris Nātriņš)
  • Māris Freifalts “Maksātspējas prognozēšanas metožu piemērotība Latvijas apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumiem” (Finanšu vadība, zinātniskais vadītājs Gaida Petere)

Foto galerija no Banku augstskolas izlaiduma – šeit.