Banku augstskolas vieslektoru nedēļa

22.11.2016.

No 28. novembra līdz 2.decembrim Banku augstskolā (BA) tiek rīkota ERASMUS+ starptautiskā vieslektoru nedēļa, kuras ietvaros lekcijas augstskolas studentiem lasīs 18 vieslektori no sadarbības partneru augstskolām Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Grieķijā, Indijā, Itālijā, Malaizijā, Norvēģijā, Polijā, Somijā un Vācijā.

Vieslektoru lekcijas iespēju robežās tiek plānotas atbilstoši BA piedāvāto studiju programmu priekšmetiem. Līdz ar to vieslektoru nedēļa nav uzskatāma par ārpus studiju programmas pasākumu un lekciju apmeklējums ir obligāts!

Starptautisko vieslektoru nedēļu BA rīko jau astoto gadu pēc kārtas. Studentiem tā ir lieliska iespēja gūt zināšanas un aktuālāko informāciju savā studiju nozarē, kas ir svarīgs priekšnosacījums profesionālo kompetenču un prasmju pilnveidošanā starptautiskā līmenī.

Savukārt pasniedzējiem tā būs iespēja veikt profesionālās pieredzes apmaiņu ar ārvalstu kolēģiem, kā arī veidot jaunus sadarbības kontaktus zinātniskās pētniecības un starptautiskās sadarbības jomā.

Paralēli lūdzam sekot lekciju grafikam arī  BAIS informatīvajā sistēmā, jo līdz ar plānotajām vieslektoru nodarbībām tiks organizētas arī BA docētāju lekcijas!  Telpu plānojums tiks nodrošināts šīs nedēļas laikā

Papildus plānotajām nodarbībām studenti tiek aicināti apmeklēt arī citas interesējošas vieslektoru lekcijas!

1.kursu studentiem tiek organizētās vieslektoru prezentācijas par Erasmus+ apmaiņas studiju iespējām pārstāvētajās universitātēs ārzemēs 29.11.2016., plkst. 10:10-11:40!

Lai Jums vērtīgām zināšanām un profesionāliem izaicinājumiem pilna nākošā nedēļa starptautiskā gaisotnē!

  • Vieslektoru saraksts – šeit
  • Lekciju saraksts – šeit