Banku augstskolas uzņēmējdarbības studiju programmu studentiem iespēja pavasara semestrī studēt Norvēģijā

30.09.2015.

untitledLīdz 15. oktobrim (ieskaitot) Eiropas Ekonomiskās Zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Pētniecība un stipendijas” aktivitātes „Stipendijas” ietvaros Banku augstskolas studenti var pieteikties studijām partneraugstskolā Telemark University College, Norvēģija.

Studiju programma: Business Administration for Exchange Students

Stipendijas apmērs: 1200 eiro mēnesī.

Studijām var pieteikties:

  • Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana” 2. un 3. kursu studenti;
  • Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā” 2. un 3. kursu studenti (latviešu un angļu valodas plūsmas grupas);
  • Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Finanses/Uzņēmējdarbības vadīšana ar specializāciju starptautiskā vadībā” kursa studenti.

Lai pieteiktos, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Aizpildīta pieteikuma forma Application_form_Norway;
  • Pases izmēra foto, piestiprināts pie pieteikuma;
  • CV angļu valodā (Europass forma);
  • Svešvalodas pasniedzēja rekomendācija (studentiem, kas studē latviešu valodas programmās);
  • Ja ir, tad valodu prasmes apliecinoši dokumenti (valodu kursu sertifikāti, starptautiski atzītu valodas eksāmenu rezultāti, u.c.).

 Dokumenti jāiesniedz 611. telpā vai Informācijas centrā 1. stāvā līdz 7. oktobrim (ieskaitot).

Vairāk informācijas:

Aija Rantiņa, vecākā projektu vadītāja

Aija.Rantina@ba.lv

67709281

611.telpa