Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža sāk audzēkņu uzņemšanu Jauniešu garantijas projekta ietvaros

16.07.2015.

Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža (BAUK) sākusi audzēkņu uzņemšanu 2015./2016. mācību gadam programmās „Komerczinības” un „Grāmatvedība”, pirmo reizi piedāvājot sākotnējās profesionālās izglītības ieguvi Jauniešu garantijas projekta ietvaros.  

Jauniešu garantijas projekta ietvaros 2015./2016. mācību gadā BAUK uzņem audzēkņus divās profesionālās izglītības programmās:

  • Komerczinības (kvalifikācija – reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks),
  • Grāmatvedība (kvalifikācija – grāmatvedis).

Abu šo profesionālās izglītības programmu īstenošanas ilgums ir 1,5 gadi.

Projekta ietvaros audzēkņi iegūs ne tikai bezmaksas profesionālo izglītību, viņiem tiks nodrošināta arī apmaksāta dzīvošana Banku augstskolas dienesta viesnīcā, kas atrodas augstskolas telpās. Ja nebūs neattaisnotu kavējumu un audzēkņa sekmes nebūs zemākas par 4 ballēm, tiks piešķirta ESF stipendija (no 70 līdz – 115 eiro robežās). Tāpat audzēkņiem tiks apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā, kā arī nodrošināta civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku. BAUK audzēkņiem tiks sniegti arī dažādi karjeras atbalsta pasākumi.

Mācībām šajās programmās var pretendēt jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuriem ir vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība, kas iegūta vismaz pirms gada. Jaunieši var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki un vienlaikus saņemt bezdarbnieku pabalstu. Projektā var piedalīties arī jaunieši, kas ir darba meklētāja statusā, tomēr pretendentiem jāievēro, ka vienlaikus nav iespējams saņemt finansiālu atbalstu NVA Jauniešu garantijas pasākumos. Tāpat projektā var iesaistīties tikai tādi jaunieši, kuri nemācās un nav nodarbināti un kuri nestudē augstākās izglītības iestādēs pilna laika dienas nodaļā.

Pieteikšanās mācībām – līdz 2015.gada 25.augustam. Sīkāka informācija par pieteikšanos un nosacījumiem: koledza.ba.lv.

Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža ir valsts akreditētā izglītības  iestāde, kas īsteno vidējās profesionālās un pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas.  Koledža dibināta 2015.gada 2.februārī Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas reorganizācijas rezultātā.

“Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu” Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2.)

Saistītas ziņas