Banku augstskolas un ALTUM 24.03.2021. konferences VIDEOIERAKSTS un satura izklāsts

27.03.2021.

Piedāvājam VIDEO ieskatu 24. marta Banku augstskolas un ALTUM konferences “Augstskolu un industriju mijiedarbība – pievienotā vērtība un izaicinājumi digitālajā ekonomikā” ierakstā: https://www.leta.lv/onair/archive/

Šī konference notika ikgadējās informatīvās kampaņas “Digitālā nedēļa 2021” laikā Eiropas kampaņas ALL DIGITAL Week ietvaros. Konferences mērķis bija  plašā ekspertu lokā apspriest augstskolu un dažādu biznesa jomu mijiedarbību, lai noteiktu priekšnosacījumus un arī izaicinājumus tādas partnerības veidošanā augstākajā izglītībā, kas fokusēta digitālajā ekonomikā,  t.sk. jaunajās uzņēmējdarbības formās, kas rada ilgtspējīgus ieguvumus visai sabiedrībai.

Zemāk skatiet pilnu SATURA atšifrējumu hronoloģiskā secībā, sekojot dalībnieku izklāstītajiem tematiem šajā konferencē:

00:10

Atklāšanas uzrunas

Līga Peiseniece, Banku augstskolas rektore

5:00

Dmitrijs Stepanovs, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments departamenta direktors

22:00

“Sadarbības modelis ar industriju veiksmīgai mūsdienīgas augstskolas attīstībai”

Artūrs Zeps, Rīgas Tehniskās universitātes attīstības prorektors, Latvijas Universitāšu asociācijas izpilddirektors

40:18

“Augstskolas un uzņēmumi – partnerības trīskāršie ieguvumi”

Līga Peiseniece, Banku augstskolas rektore

1:00:08

“Publiskā un privātā sektora sadarbība, vērtības, rīki. Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas pieredze

Iveta Mietule, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas rektore

 

1:31:40

“Attīstības finanšu institūcija Altum” un Banku augstskolas sinerģijas pieredze”

Reinis Bērziņš, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” valdes priekšsēdētājs

1:47:00

“Digitalizācija un izglītība”

Kārlis Danēvičs, AS “SEB banka” valdes loceklis

2:03:27

“Augstskolu loma digitālās transformācijas procesu īstenošanā”

Zanda Arnava, “Accenture Latvija filiāle” personāla daļas vadītāja Latvijā

 

2:26:53

Daži tematiski akcenti diskusijas ievadā

Vladislavs Vesperis, Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs

 

Ekspertu diskusija

2:44:50

Rūta Muktupāvela, Kultūras akadēmijas rektore, Rektoru padomes priekšsēdētāja

Vai digitālā transformācija rada jaunas nišas un priekšrocības vai jaunas problēmas augstskolu un uzņēmumu sadarbībā?

2:54:56

Andris Teikmanis, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs

Distance starp augstskolām un biznesa vidi – kā saglabāt to atšķirīgās īpašības, kur tas nepieciešams, un kā mainīties?

3:06:08

Ģirts Rungainis, investīciju sabiedrības “Prudentia” partneris

Kāda ir augstskolu loma un kā panākt vēlamos augstskolu un industriju sadarbības rezultātus?

3:16:16

Fredis Bikovs, ABSL Latvia valdes priekšsēdētājs

Komentārs par sadarbību ar augstskolām no biznesa perspektīvas.

3:27:10

Mārcis Vilcāns, VAS “Latvijas Pasts” valdes priekšsēdētājs

Cik noderīga ir sadarbība ar augstskolām digitālās transformācijas procesā, pasta industrijas pieredze.

3:39:55

Tatjana Volkova, Banku augstskolas profesore

Apkopojošs viedoklis par augstākās izglītības iestāžu un industrijas sadarbību.

3:47:05

Mārtiņš Bērziņš, Bankas Citadele E-biznesa daļas vadītājs

Šī brīža galvenās digitālās paradigmas.

3:59:45

Edmunds Beļskis, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes priekšsēdētājs

Augstskolu digitālā ekosistēma – kā pārorganizēt darbu digitālajā laikmetā.

 

 

4:07:40

Konferences noslēgums, kopsavilkums

Līga Peiseniece, Banku augstskolas rektore