Banku augstskolas studentu pētniecisko darbu konference 2018

04.06.2018.

Akadēmiskā gada noslēgumā tradicionāli tiek rīkota studentu zinātniskā konference, kurā tiek dota iespēja prezentēt savus pētnieciskos darbus un iepazīstināt plašāku auditoriju ar saviem atklājumiem. Šogad studentu pētniecisko darbu konference ”Globālās biznesa attīstības tendences: izaicinājumi un iespējas Latvijai – 2018 ” norisinājās 13.jūnijā. Kopumā tika prezentēti 29 pētījumi, kuru tapšanā ir bijuši iesaistīti vairāk kā 120 studenti. Konference norisinājās piecās paralēlās sesijās veltot tās divām galvenajām tēmām “Biznesa procesu pilnveides izaicinājumi digitalizācijas laikmetā ” un “Aktuālās finanšu procesu tendences Latvijā globālo izaicinājumu kontekstā“.

Uz studentu veikto pētījumu prezentācijām bija ieradušies arī nozaru pārstāvji.

Konferences rīkotāji cer nākamā gada konferencē uz tikpat lielu atsaucību, kā arī aicina visus lietišķajos pētījumos iesaistītos studentus jau tuvākajā laikā pārdomāt nākamā gada bakalaura darba tēmu, un lietderīgi izmantot lietišķā pētījuma veikšanā iegūto pieredzi, lai veicinātu nozares attīstību.

Konferences foto.
Konferences programma.