Banku augstskolas studenti sadarbībā ar zinātniekiem attīsta zinātnē balstītas biznesa idejas starptautiskā CFI hakatonā

27.02.2019.

Pirmo reizi Banku augstskolas maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana” studiju kursa “Inovāciju vadīšana” procesā (viesdocētāji D.Plotnieks un D. Dejus, kā mentori un žūrijas locekļi) pieci maģistra studenti (Imants Martinsons, Gunārs Ošlejs, Sandra Zālamane, Gita Eihe un Jana Ripa) piedalījās Cietvielu Fizikas Institūta organizētajā (CFI) Deep Science Hackathon.

Deep Science Hackathon ir jaunu ideju radīšanas un attīstīšanas darbnīca, kura notika 2019. gada 15. – 17. februārī Rīgā. To organizēja CFI sadarbībā ar Zviedrijas Karalisko tehnisko universitāti (KTH Royal Institute of Technology) un Zviedrijas zinātnes institūtu RI.SE.

Šis bija otrais šāda veida hakatons Latvijā, kurā identificēja spēcīgākās uz materiāliem balstītas augsto tehnoloģiju idejas un komandas ar inovācijas potenciālu. Trīs dienu laikā dalībnieki veidoja starpdisciplināras komandas ar iepriekš iesniegtām idejām, attīstīja tās kopā ar mentoriem un pasākuma noslēgumā prezentēja komercializācijas plānu žūrijai, zinātniekiem un investoriem. Pasākuma laikā dalībniekiem tika nodrošināts mentoru atbalsts, kopstrādes vide un informācija komercializācijas soļu veikšanai.

BA studenti pievienojās izveidotajās grupās, kurās tika meklēti komercializācijas risinājumi zinātnieku idejām, piemēram, sensoru vadīta iekštelpu gaisa attīrīšana (īpaši aktuāli jaunām ģimenēm ar maziem bērniem); ārstnieciskais –fizioterapijas spilvens, kas pēc noteikta laika intervāla liek sasprindzināt muguras muskuļus, nodrošinot pareizāku muguras ikdienas slodzi; ceļa seguma ražošana no nolietotām autoriepām, un citas idejas.

Hakatona žūrijas vērtējumā galveno balvu ieguva komanda Rubber Cobblestones, kuras radītais risinājums paredz veidot modulāru asfaltbetona seguma aizvietotāju, kas iegūts pārstrādājot nolietotas autoriepas. Uzvarētāju komandas biznesa modeli palīdzēja radīt Banku augstskolas students Imants Martinsons.

Šī gada hakatona dalībnieki pārstāvēja tādas valstis kā Ukraina, Ekvadora, Indija, Baltkrievija, un, protams, Latvijas. Mentoru un žūrijas locekļu vidū bija pārstāvji no Zviedrijas, Itālijas, Ukrainas un Latvijas.

Studentu ieguvumi dalībai hakatonā: lieliska pieredze, jauni kontakti, iespēja sastrādāties komandā ar zinātniekiem un izgudrotājiem, veidot biznesa modeļus tehnoloģiski ietilpīgām idejām, idejas koncepta testēšana un prezentēšana žūrijas, investoru un uzņēmēju panelim.

Foto: CFI hakatons