Banku augstskolas studenti prezentē lietišķos pētījumus Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijai

08.06.2017.

6.jūnijā Banku augstskolā notika bakalaura programmas “Finanses” studentu veikto pētījumu prezentācijas par Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijas nozarei aktuālām tēmām.

Ar studentu pētījumiem iepazinās SIA “PRECO” pārstāvji. SIA “PRECO” valdes loceklis Valdis Pabērzs augstu novērtēja studentu veikto uzņēmuma darbības izpēti un finanšu analīzi, kas tika salīdzināta ar dāņu un zviedru konkurentiem. Tāpat arī lietišķo pētījumu prezentācijās piedalījās Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas pārstāvji, padomes priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš un valdes loceklis Toms Grīnfelds. Kā atzina asociācijas priekšsēdētājs, tad šis ir lielisks sadarbības formāts, jo tas sniedz iespēju iesaistīt studentus nozarē, kā arī iegūt vērtīgu informāciju no pētījumiem, kas palīdzēs attīstīt mašīnbūves un metālapstrādes nozari. Arī Banku augstskolas pārstāvji uzsvēra sadarbības nozīme, kas ilgst jau divus gadus un pateicās asociācijai par atbalstu.