Banku augstskolas studenti piedalās starptautiskajā risku vadības biznesa nedēļā Roterdamā

15.11.2016.

12 studenti no Banku augstskolas izmantoja iespēju piedalīties Starptautiskā projektā Nīderlandē, Roterdamā no sestā līdz vienpadsmitajam novembrim. Studenti strādāja internacionālās komandās (Latvija, Lietuva, Nīderlande) un nedēļas laikā risināja risku vadības uzdevumus, kā arī izmēģināja, testēja un sniedza savus ieteikumus datorizētai risku vadības sistēmai ar risku simulācijas elementiem, kura tiek izstrādāta šī projekta ietvaros.

Pasākuma ietvaros notika vieslekcijas (Denis van der Waal, lektors, grāmatu autors, lekcija “Introduction in Risk Management”; Shakti Kapoerchan, ING Bank ne-finanšu risku vadītājs, lekcija “IT Risk Management”; Arie de Wild, risku vadības pētnieks, lekcija “Risk and the human psyche”, kā arī mūsu sadarbības partnera “Balta” risku parakstītāja Egita Ostena ar lekciju par apdrošināšanas vietu risku vadībā.

Paldies visiem dalībniekiem par drosmi un apņēmību! Detalizētāka informācija par pasākuma norisi, fotogrāfijas un lekciju materiāli pieejami – http://www.perm.lv/business-week-seminars/first-business-week-rotterdam/.

Tikmēr jau studenti var gatavoties nākamai biznesa nedēļai, kas notiks Viļņā nākošā gada februārī! Plašāka informācija par projektu un tālākajām tā aktivitātēm atrodama mājas lapā www.perm.lv .