Banku augstskolas studenti piedalās starptautiskajā biznesa nedēļā Roterdamā (Nīderlandē)

16.05.2016.

Banku augstskolas bakalaura studiju programmas “Inovācijas un produktu attīstība” studentes Laila Bergsone, Evelīna Kalvāne un Alla Dmitrijeva, kā arī Banku augstskolas docente Astrīda Ģēģere-Zetterstroma, 2016.gada aprīlī piedalījās Roterdamas universitātes (Rotterdam University of Applied Science) organizētajā biznesa nedēļā.

Biznesa nedēļā piedalījās kopskaitā 40 studenti no sešām valstīm – Nīderlandes, Beļģijas, Vācijas, Latvijas, Čehijas un Somijas. Biznesa nedēļas tēma „Create Your Own Share Economy Business Model” skāra aktuālos jautājumos par ekonomikas transformāciju, pāreju uz „dalīto ekonomiku” (Sharing Economy) un ar to saistītiem izaicinājumiem. Biznesa nedēļas ietvaros studenti tika sadalīti jauktās komandās un viņu uzdevums bija piecu dienu laikā izveidot biznesa plānu kompānijai „Winne2” – platformai, kura būtu orientēta uz Roterdamā dzīvojošiem cilvēkiem, pārdodot tiem pakalpojumus un preces.

Biznesa nedēļas noslēgumā studentu grupām bija jāprezentē savi izstrādātie biznesa plāni, oriģinālās idejas, no pamatiem līdz reālais uzņēmējdarbībai. Biznesa plānus vērtēja gan mācībspēki, gan arī profesionāļi un investori, tādējādi nodrošinot pēc iespējas kvalitatīvāku izvērtēšanu un nobeigumā sniedzot praktiskus ieteikumus un rekomendācijas studentiem, kas noderētu viņu profesionālajai darbībai.

Studentu grupā, kas uzvarēja un ieguva pirmo vietu piedalījās arī Banku augstskolas studente Laila Bergsone. Atgriežoties mājās no Roterdamas, Laila Bergsone atzina, ka Biznesa nedēļā bija ļoti vērtīgs ieguvums un pieredze, kas noderēs karjeras veidošanā. Studentes motivācija piedalīties pasākumā bija apgūt jaunas zināšanas, uzlabot angļu valodas prasmes, kā arī iegūt jaunus kontaktus un tas viss tika sasniegts. Laila Bergsone arī piebilst, ka labprāt piedalīsies citās Biznesa nedēļās un iesaka pieteikties arī citiem un nebaidīties no valodas barjeras, vai citiem potenciāliem šķēršļiem un grūtībām, jo tā ir lieliska iespēja pilnveidoties.