Banku augstskolas studenti hakatonā iegūst Centrālās statistikas pārvaldes SPECIĀLBALVU!

28.05.2021.

No 12. līdz 14. maijam tiešsaistē notika Latvijā pirmais tautas skaitīšanas datu hakatons “Alternatīvā tautas skaitīšana”, kas tika rīkots Latvijas Universitātes projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” ietvaros sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi (CSP).

Šodien, 28.maijā Centrālā statistikas pārvalde ir piešķīrusi speciālbalvu Banku augstskolas studentu pārstāvētajai komandai par ideju alternatīvai tautas skaitīšanai. Banku augstskolas studentu piedāvājums ir statistikas modelis – “FAKTISKĀS DZĪVESVIETAS PĀRBAUDE”.

Banku augstskolas studentu komandai piešķirtā balva ir Premium abonements gada garumā  brilliant.org platformai, kurā var apgūt kursus matemātikā, fizikā, kvantitatīvajā finansējumā un datorzinātnē.

LU un CSP hakatona mērķis bija 2021.gada veiktās tautas skaitīšanas laikā konstatētajiem izaicinājumiem rast jaunus un inovatīvus risinājumus. Hakatonā piedalījās 11 komandas, kuras bija iedalītas strādāt divās kategorijās Iedzīvotāji, izglītība un Mājokļi. Katrai komandai bija iedalīts savs izaicinājuma jautājums, pie kuriem komandas cītīgi strādāja un kopīgi ar mentoru palīdzību meklēja risinājumus. Hakatonā tika aicināti piedalīties gan studenti, gan citi interesenti.

 Banku augstskolu hakatonā pārstāvēja 7 studenti:


Darja Goloburda, Marika Tiščenko, Milana Žavoronkova, Ansis Avotiņš, Māra Strokša, Raivis  Jonaitis un Ričards Grišāns.

Pēc prezentācijām maija vidū hakatona žūrija jau izvēlējās savas simpātijas katrā kategorijā. Simpātiju balvu kategorijā “Iedzīvotāji, izglītība” saņēma divas komandas, kurās piedalījās Banku augstskolas studenti: 

2.vietu un 800 EUR naudas balvu ieguva Banku augstskolas studentu Māras Strokšas un Anša Avotiņa pārstāvētā komanda, kura centās rast atbildi uz izaicinājuma jautājumu: Iekšējā migrācija: Vai iedzīvotāju iekšējā migrācija ir reāla vai fiktīva, labvēlīgākatiesiskā regulējuma meklējumu izraisīta (deklarēšanās skolu un bērnudārzu tuvumā, Covid dēļ – lai kopā nosvinētu svētkus, labvēlīgāka nekustamā īpašuma nodokļa dēļ);

 3.vietu un naudas balvu 600 EUR ieguva Banku augstskolas studenta Raivja Jonaita pārstāvētā komanda, kura domāja risinājumu izaicinājumam Personas dzīvesvieta: Vai personas deklarētā dzīvesvieta ir tās faktiskā dzīvesvieta? Kur faktiski dzīvo Latvijas patstāvīgie iedzīvotāji? Pilsētās, laukos, varbūt lielākā daļa Rīgā? Kur dzīvo personas, kas nav deklarētas nekur?

 

Banku augstskolas studiju programmas koordinatore un “Biznesa procesu vadības” studente Māra Strokša par dalību hakatonā:

Iespēju pieteikties šajā hakatonā izmantoju galvenokārt divu iemeslu dēļ:

– pirmkārt, izlasot hakatona aprakstu, sapratu- Kāpēc gan neizmantot šo iespēju ieskatīties, ko sniedz statistikas dati un ko var vēl vairāk uzzināt šīs statistikas apvienojot?

– otrkārt,motivācijas daļa bija tas, ka Banku augstskolā uzsver  to, ka zināšanas ir jāpārbauda praksē, piemēram, dažādās starpdisciplinārās aktivitātēs. Tā nu es varētu teikt, ka daļa motivācijas bija pārbaudīt, ko esmu apguvusi, un vai tas viss noder šāda veida hakatonā.

Hakatona pozitīvā puse, bija ne tikai norises vieta – tiešsaistē, kas ļāva piedalīties pasākumā neatkarīgi no atrašanās vietas, bet gan arī pieejamie CSP dati, vieslekcijas, kuras palīdzēja saprast vairāk – kā veidojas statistika un kā to analizēt, un neatsverams palīgs visa procesā bija mentoru atbalsts. Kā savu vislielāko ieguvumu vērtēju ne tikai plašāku ieskatu tajā, ko varam iegūt no dažādiem datiem, bet arī strādāt komandā ar cilvēkiem, kurus satiku pirmo reizi dzīvē, un uzlabot savas komunikācijas un prezentēšanas spējas.

Vairāk informācijas par hakatonu šeit: https://www.alternativatautasskaitisana.lv/