Banku augstskolas studentam pasniedz Baltikums Bank AWARD balvu

09.02.2015.

Sestdien, 7.februārī, Banku augstskolas izlaiduma ceremonijā pirmo reizi tika pasniegta „Baltikums Bank AWARD” balva, kuru ar patiesu lepnumu saņēma Banku augstskolas maģistra studiju programmas “Starptautiskās finanses un banku darbība” absolvents Ansis Balodis. Baltikums Bank šo balvu pasniedz par izciliem panākumiem un sasniegumiem.

 A.Balodis balvu saņēma par inovatīvu un radošu maģistra darbu „Risku korekciju kvantificēšana transfertcenu noteikšanā. Uzņēmuma X situācijas analīze”.

 „Šis  darbs pierāda, ka domāt ārpus rāmjiem iespējams arī tādās jomās kā finanses, tādējādi sniedzot nopietnu ieguldījumu Latvijas uzņēmējdarbības vides un profesionālisma attīstībā,” pasniedzot balvu, sacīja Baltikums Bank Sabiedrisko attiecību vadītāja Ingrīda Šmite, novēlot ikvienam studentam tiekties un sasniegt augstākās virsotnes.

Banku augstskola un Baltikums Bank 2014.gada 18.septembrī parakstīja ilgtermiņa sadarbības līgumu. Tā ietvaros tiek īstenoti pasākumi, kas vērsti uz Banku augstskolas studiju satura, studiju procesa kvalitātes pilnveidošanu, studiju pieejamības palielināšanu, studentu motivācijas veicināšanu un ar finanšu pakalpojumu nozari saistītās pētniecības attīstīšanu. 2014./2015.studiju gadā Baltikums Bank šo mērķu īstenošanai ieguldīs 7500 eiro.

 baltikums_Balva_JPG