Banku augstskolas pirmā rektore Baiba Brigmane – Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece

17.04.2023.

Pēc nepilna mēneša 4. maijā tiks svinēta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 33. gadadiena un kā jau katru gadu, arī šajā svētku dienā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula 4.aprīļa lēmumiem tiks piešķirti augstākie Latvijas valsts apbalvojumi – Triju Zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis un Atzinības krusts 105 sabiedrības pārstāvjiem. Banku augstskolas pirmā rektorei un docentei Dr.paed. Baibai Brigmanei nolemts piešķirt Triju Zvaigžņu ordeni par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā. Sirsnīgi sveicam Dr.paed. Baibu Brigmani ar titulu “Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece”! Banku augstskolas lepojas!

Svinīgo apbalvošanas ceremoniju varēs vērot tiešraidē Latvijas Televīzijas 1. kanālā 4.maijā plkst. 15:30, kura norisināsies Rīgas pilī.

Banku augstskola sākotnēji tika dibināta kā Latvijas Bankas koledža 1992.gadā, par kuras direktori 1992.gada 15. jūnijā kļuva Baiba Brigmane.

Pagājušā gadsimta deviņdesmitie gadi bija laiks, kad Latvijai, atbrīvojoties no padomju laika darba stila un domāšanas veida, bija steidzami nepieciešami profesionāli speciālisti strauji augošajam finanšu sektoram. Acīmredzot Brigmanes kundzes dziļā izpratne par atjaunotās valsts attīstības tendencēm atbilstošu speciālistu nepieciešamību un skaidrā vīzija par to, kādai jābūt finanšu izglītības iestādei, kas varētu tādus sagatavot, bija noteicošais faktors, kādēļ 1992. gadā jaundibinātās Banku koledžas direktores amatā tika aicināta tieši viņa.

1997.gada 30. decembrī uz Latvijas Banku koledžas un Latvijas Banku akadēmijas bāzes tika nodibināta Banku augstskola. 1998.gada 18. maijā tika pieņemta Banku augstskolas Satversme. Tika ievēlēta pirmā Satversmes sapulces priekšsēdētāja, vietniece, sekretāre, kā arī pirmā Banku augstskolas rektore – Baiba Brigmane, kuru par rektori ar Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu Nr. 572 apstiprināja 1999.gada 8. decembrī. 

Brigmanes kundzes liktais uzsvars uz ciešu sadarbību ar finanšu nozari un tās vajadzību integrēšanu izglītības programmās ir rezultējies tajā, ka Banku augstskolas vārds gadu no gada atrodams Latvijas Darba devēju konfederācijas ieteiktāko augstskolu “Top 5” galvgalī. Latvijas finanšu sistēma šobrīd nav iedomājama bez Banku augstskolas absolventiem. Daudzi no viņiem ir kļuvuši par Latvijā un starptautiskā līmenī novērtētiem finanšu un biznesa jomas speciālistiem un ekspertiem. Ievērojamu daļu Latvijā strādājošo banku darbinieku veido Banku augstskolas studenti un absolventi.

Brigmanes kundze ir Latvijas patriote. Nākusi no Alūksnes puses, kur augusi pedagogu, skolas direktora un mūzikas skolotājas, ģimenē. Lai arī pēc ekonomikas studijām savu tālāko dzīvi saistījusi ar Rīgu, tomēr sirdī ir saglabājusi mīlestību pret Latvijas laukiem. 

Tikai retais no mums zina par Brigmanes kundzes saistību Mazpulku kustības atjaunošanu pēc Latvijas neatkarības atgūšanas un to, ka viņa ir Zemkopības ministrijas gada balvas “Sējējs” koncepta radītāja. Šī latviskuma un valstiskās pašapziņas veicinošā balva gadu gaitā ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem apbalvojumiem lauku ļaudīm un visiem, kam rūp Latvijas lauku attīstība.

Banku augstskolas rektore Dr. L.Peiseniece: “Esam pateicīgi pirmajai rektorei Baibai Brigmanei par Banku augstskolas izveidi, augstskolas stiprajiem pamatiem un augstajām prasībām pret studējošajiem un augstskolas personālu. Tas viss mūs ir veidojis par spēcīgu augstskolu  – neatlaidīgu, spējīgu ātri mainīties, spējīgu ātri izveidot jaunas finanšu nozarei nepieciešamas programmas, jaunas pieejas un saglabāt Banku augstskolas misiju: “Banku augstskola sniedz izcilu finanšu un biznesa izglītību mērķtiecīgām personībām. Mūsu augsto reputāciju nodrošina kvalitatīvas studijas, pētniecība un starptautiskā sadarbība, profesionāls un radošs personāls, studentu un absolventu sasniegumi, ciešā sadarbība ar finanšu un biznesa pasauli.”