Banku augstskolas pārstāvji viesojas Norvēģijas universitātēs, lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas un pieredzes pārņemšanu

31.05.2017.

Divpusējās sadarbības atbalsta pasākumu aktivitātē “Stipendijas” Divpusējās sadarbības fonda (Bilateral cooperation support measures for projects in the “scholarships” activity under bilateral fund) ietvaros Banku augstskolas pārstāvji Sandra Kraže (Projektu vadītāja Starptautiskās sadarbības jautājumos) un Māris Krastiņš (Bakalaura studiju programmas “Riska vadība un apdrošināšana” direktors) piedalījās vizītē SIU 22. – 24.05.2017. un tikās ar donorvalsts partneriem – Norvēģijas Starptautiskās sadarbības izglītībā centra pārstāvjiem, kā arī Norvēģijas augstākās izglītības iestādēm Oslo un Bergenā, lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas un pieredzes pārņemšanu.

Vizītes mērķis bija sekmēt jaunu partnerību dibināšanu ar augstskolām Norvēģijā, starptautiskas vides attīstīšanu un studiju programmu internacionalizācijas veicināšanu, kā arī mācību metožu pilnveidošanu. Projekts veicinās jaunu projektu izstrādi sadarbībā ar augstskolām Norvēģijā, kas tādējādi ļaus ilgtermiņā nodrošināt studiju mobilitāti studentiem, veicinās akadēmiskā personāla pieredzes apmaiņu, sadarbību pētniecības jomā, kā arī jaunu mācību metožu attīstīšanu.

Projektu vadītāja Starptautiskās sadarbības jautājumos Sandra Kraže: Labās prakses apmaiņas vizīte pārrunāti būtiski nākotnes plāni par sadarbības iespējām, gan bakalaura un maģistra programmu līmenī, gan sadarbību starp pētniekiem un zinātniekiem, lai veicinātu pētījumu komercializāciju. Oslo universitāšu pārstāvji dalījās pieredze un praksē darbā ar docētāju motivēšanu un iesaisti starptautiskos projektos.

Bakalaura studiju programmas “Riska vadība un apdrošināšana” direktors Māris Krastiņš: Ņemot vērā Banku augstskolas interesi attīstīt sadarbību ar partneraugstskolām riska vadības un apdrošināšanas jomās, pasākumi deva iespēju izveidot jaunus kontaktus stratēģiskās partnerības projektu īstenošanai nākotnē.