BANKU AUGSTSKOLAS PADOMNIEKU KONVENTS ATBALSTA LĪGAS PEISENIECES KANDIDATŪRU REKTORA AMATAM

20.10.2020.

Banku augstskolā 2020.gada 14. oktobrī notika Padomnieku konventa tikšanās ar rektora amata kandidāti asoc.prof. Līgu Peisenieci. Rektora amata kandidāte iepazīstināja ar savu programmu “Banku augstskola – augstskola, kas veicina pārmaiņas”, savukārt Padomnieku konventa locekļi vērtēja programmu, līdzšinējo augstskolas attīstības procesu, sniedza vairākus ieteikumus turpmākajam darbam un pauda vienotu atbalstu Līgai Peiseniecei kā rektora amata kandidātei.

Tikšanās laikā Līga Peiseniece analizēja līdzšinējo augstskolas attīstības procesu augstskolas Stratēģijas 2018. – 2023. īstenošanas kontekstā. Viņa īpaši uzsvēra 2020.gadā sasniegto, tostarp sekmīgi uzsākto jauno bakalaura līmeņa profesionālo programmu “Biznesa procesu vadība”, mobilās lietotnes izstrādi, studiju procesu un ar tiem saistītās iekšējās komunikācijas nodrošināšanu. Nozīmīgākais panākums, ar kuru saistībā Līga Peiseniece akcentēja Banku augstskolas visas komandas lomu, bija ļoti operatīva un elastīga attālināto studiju uzsākšana 2020.gada pavasarī un veiksmīga hibrīdstudiju ieviešana akadēmiskā gada sākumā, kā arī perspektīva tālmācības piedāvājuma izveide.

Runājot par turpmāko Banku augstskolas attīstības virzību, Līga Peiseniece sevišķi uzsvēra augstskolas misiju un iespējas būt par pārmaiņu aģentu visdažādākajos līmeņos, tostarp Latvijas tautsaimniecības, biznesa izglītības u.c. Šādas misijas īstenošanas veiksme ir cieši saistīta ar rektora amata kandidātes minētajiem darbības virzieniem: augstskolas stratēģijas saskaņošanu ar Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības attīstības plāniem, studiju vērtības paaugstināšanu, augstskolas kā adaptīvas un elastīgas organizācijas attīstīšanu, sadarbības pastiprināšanu un pilnveidošanu ar ieinteresētajām pusēm, vienlaikus nodrošinot rentabilitāti. Sarunas gaitā Līga Peiseniece klātesošos iepazīstināja arī ar prorektoru amatu kandidātiem, kuri ir piekrituši strādāt viņas komandā – pašreizējā finanšu studiju programmu direktore Biruta Dzērve turpmāk pildītu studiju prorektores pienākumus un pašreizējais rektora vietas izpildītājs, prorektors pētniecības un attīstības jautājumos Andris Nātriņš turpinātu vadīt pētniecības un attīstības jomas.

Apspriežot rektora amata kandidātes programmu, Padomnieku konventa locekļi atbalstīja Līgas Peisenieces kandidatūru, augstu vērtējot līdzšinējo Banku augstskolas sniegumu un viņas, kā studiju prorektores nozīmīgo ieguldījumu tajā. AS SEB Banka valdes loceklis Kārlis Danēvičs norādīja, ka Banku augstskolas reputācija ir ļoti laba, arī absolventu sniegtais vērtējums par augstskolu, darbiniekiem un studiju saturu – gandrīz izcili. Runātājs uzsvēra, ka, protams, augstskolai nepārtraukti jāpilnveido un jāattīsta dažādas iniciatīvas un aktivitātes. Ja līdz šim augstskolas studentus raksturo, piemēram, labas statistikas un angļu valodas zināšanas, tad turpmāk arvien lielāka nozīme būs jāpiešķir mākslīgā intelekta un robotizācijas risinājumu pārzināšanai.

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins konventa diskusijā aktualizēja jautājumu par atšķirīgo, jaunajai komandai pārvaldot Banku augstskolu. Sarunā par akcentiem augstskolas attīstībā turpmāk Līga Peiseniece minēja plašākas komandas lomu un iekšējās vides veidošanas nozīmi.

Ieskicējot redzējumu uz nākotni, uzsverot Padomnieku konventa atbalstu kandidātei, Padomnieku konventa priekšsēdētājs Ģirts Rungainis novēlēja Līgai Peiseniecei arī nākotnē spēt attīstīt fokusu uz tām prioritātēm, kas ļaus Banku augstskolai saglabāt pozīcijas, “būt viļņa virsotnē”, kā nozīmīgu industriju vadošu profesionāļu sagatavotājai. Ja, izveidojot Banku augstskolu, toreiz tā pārstāvēja banku sfēru, tad šobrīd ir skaidri saprotams, ka situācija ir krasi mainījusies un arī turpmāk augstskolā ir sagaidāmas pārmaiņas.

Banku augstskolas rektora vēlēšanas notiks 27.oktobrī. Uz rektora amatu pretendē viena kandidāte – līdzšinējā Banku augstskolas studiju prorektore, asoc. prof. Līga Peiseniece.