Banku augstskolas IV Studentu pētniecisko darbu konference veiksmīgi noslēgusies, pirmo reizi notiekot starptautiskā līmenī

17.04.2015.

2015.gada 16.aprīlī jau ceturto gadu pēc kārtas notika Banku augstskolas studentu pētniecības darbu konference, kuras tēma šogad bija „Globālā konkurētspēja, zaļā dimensija un ilgtspēja: biznesa cikli un finanšu pieejamība Eiropā un Latvijā”. Augstskolas studentiem, docētājiem un citiem interesentiem bija iespēja iepazīties ar labākajiem un interesantākajiem pēdējā gada laikā tapušajiem studentu pētniecības darbiem.

Pirmo reizi pētniecības darbu konference bija starptautiska, piedaloties citu valstu augstskolu pārstāvjiem un Banku augstskolas Erasmus studentiem. Pateicoties profesores Dzintras Atstājas iniciatīvai un Banku Augstskolas dalībai “NordPlus Horizontal” programmā, viena no konferences sesijām tika veltīta zaļās ekonomikas un ekoloģiski ievirzīto uzņēmējdarbības uzsācēju atbalsta instrumentu veidošanas pieredzes analīzei dažādās valstīs (Dānija, Nīderlande, Francija, Itālija, Igaunija, Čehija, Slovākija, Turcija, Dienvidkoreja un Latvija).

Konferencē piedalījās ne tikai bakalaura un maģistra, bet arī doktorantūras līmeņa studenti (N. Čudecka – Puriņa un S. Bērziņa), tostarp Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas dubultdiploma programmas „Starptautiskā finanšu darbība” absolventi.

Konferences pētniecības darbu ziņojumu tēzes jau ir publicētas ziņojumu konferences rakstu krājumā elektroniskā formātā un bija pieejamas pasākuma dalībniekiem. Visiem interesentiem tas būs pieejamas šī gada maija vidū Banku augstskolas mājas lapā.

Saistītas ziņas