Banku augstskolas iepazīstina ar jauninājumu: mobilo aplikācija “BAIS App”

24.08.2020.

Ar  prieku paziņojam, ka BA studentiem ir izstrādāta un ieviesta interaktīva un ērta lietošanai mobilā aplikācija BAIS App.

Aplikācija nodrošina studentiem ērtu piekļuvi jaunākajai informācijai par lekciju plānojumu, atzīmēm, maksājumiem, rīkojumiem un paziņojumiem.

Lietojot aplikāciju, ir iespēja būt vieniem no pirmajiem, kas uzzina par jauniem darba devēju un prakses piedāvājumiem un citām aktualitātēm augstskolā!

To iespējams lejupielādēt:

Aicinām iepazīties: Banku augstskolas mobilās aplikācijas lietotāja rokasgrāmata

Mobilās aplikācijas izveidi Banku augstskolā līdzfinansē ESF Projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/001 “Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei”.