Banku augstskolas Fonda balvu par izcilību saņem 9 maģistri

26.02.2021.

Banku augstskolas Fonds nolēmis šajā ziemas izlaiduma sesijā apbalvot deviņus maģistrus no četrām studiju programmām “Finanses”, “Starptautiskās finanses un banku darbība”, “Inovatīvā uzņēmējdarbība” un “Kiberdrošības pārvaldība”, kuri sadarbībā ar BA docētājiem kā darbu vadītājiem izcili un teicami izstrādājuši un aizstāvējuši savus maģistra darbus.

Andris Nātriņš, Banku augstskolas prorektors pētniecībā, infrastruktūrā un biznesa attīstībā: “ Banku augstskolas Fonda balvas mērķis ir sekmēt  noslēguma darbu izcilību, vienlaikus norādot uz to, ka darba autoru un to vadītāju sniegums, kā arī noslēguma darbu kvalitāte  ir novērtēta ne tikai kā veiksmīga studiju epizode, bet kā notikums augstskolas zinātniskās darbības kontekstā. Tāpēc aicinu izcilo maģistra darbu autorus turpināt sevi apliecināt pētniecībā, sadarbojoties ar augstskolu un, iespējams, izvēloties tālākās studijas doktorantūras līmenī”. 

Ņemot vērā Valsts pārbaudījumu komisijas, kas vērtē noslēguma darbus, ieteikumus, augstāko vērtējumu un BA Fonda naudas balvu 2020./2021. akadēmiskajā gadā saņem maģistri:

  • ILVIJA BUDENA, “Debitoru portfeļa vērtēšanas modeļu pielietojums parādu atgūšanas nozares uzņēmumā” – darba vadītājs docents dr.oec. Aivars Spilbergs
  • DASHA GRINTSEVICHInvestīciju iespēju novērtējums atjaunojamās enerģijas jomā Eiropas savienības ietvaros”- darba vadītājs Thomas Signer
  • ANDRIS OZOLS “Reģionālā centra attīstības pārvaldību ietekmējošie faktori: Liepājas piemērs” – darba vadītājs dr.chem. Valdis Avotiņš
  • ANNA VLADIMIROVA-KRYUKOVA “Kiberdrošības budžeta ietekme uz ar kiberdrošību saistītajiem riskiem” – darba vadītāja, programmas direktore Sintija Deruma
  • ILZE BELTĒNA “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nodrošināšana zvērinātu revidentu komercsabiedrībās” – darba vadītāja profesore dr.oec. Tatjana Volkova
  • DZINTARS PRIEDĪTIS “Atvērtās sadarbības platformas un to ietekme uz korporatīvo klientu segmentu bankās” – darba vadītājs docents dr.oec. Aivars Spilbergs
  • MĀRTIŅŠ JANSONS “Inovāciju audits kā līdzeklis inovāciju nodrošināšanai uzņēmumos” – darba vadītāja profesore dr.oec. Tatjana Volkova
  • TOMS BĒRZKALNS “Uzņēmumu apvienošanās un iegādes darījuma vērtības prognozēšana Baltijas valstīs” – darba vadītāja docente dr.sc.administr. Jekaterina Kuzmina
  • REINIS VAIVODS “Inter Cars Latvija SIA īstermiņa finanšu prognozēšanas modeļa izstrāde” – darba vadītājs docents dr.oec. Aivars Spilbergs.

Banku augstskola lepojas ar saviem absolventiem un vēl sekmes turpmākajā profesionālajā darbībā!

Studijas Banku augstskolā šajā ziemas izlaiduma sesijā pabeidza 45 jauni maģistri, vairāk: https://www.ba.lv/augstskola/zina/magistru-ziemas-izlaidumu-svinesim-vasara/