Banku augstskolas Fonda balvu par izcilību saņem 11 bakalauri un 10 maģistri

16.07.2021.

Banku augstskolas Fonds nolēmis VASARAS IZLAIDUMA 2021 sesijā piešķirt balvu par izcilību 21 šā gada absolventam – 11 bakalaura grāda ieguvējiem un 10 jaunajiem maģistriem. Sadarbībā ar docētājiem teicami un izcili pētījumi ir izstrādāti kopā deviņās Banku augstskolas studiju programmās gan bakalaura, gan maģistra līmenī. Visvairāk augstu novērtētu darbu ir bakalaura studiju programmā “Finanses” – 6 balvas, maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadīšana” – 4 balvas, maģistra studiju programmā “Starptautiskās finanses un banku darbība” – 3 balvas, bakalaura studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadīšana – 3 balvas.

Šogad izvēlētie darbu un pētījumi tematiskie virzieni rāda Banku augstskolas studiju ciešu sasaisti ar digitālās transformācijas aktuālo periodu Latvijas un globālajā ekonomikā un arī apliecina BA absolventu konkurētspēju šo pārmaiņu vadīšanā, piemēram – mikrofinansēšana un sociālās uzņēmējdarbības finansēšana, FinTech attīstība privāto finanšu jomā un RegTech risinājumi darījumu kontrolei, IT risinājumi: datu anonimizācija un procesu robotizācijas iespējas, elektromobilitātes atbalsta mehānismi un elektronikas apsaimniekošana, pensiju fondu un investīciju, kā arī valsts budžeta analīzes metodes un iespējas, atbildīga darba devēja tēls un cilvēkresursu vadība, šo procesu analīze radošajās industrijās, dažādu pakalpojumu kvalitātes optimizācija, LEAN un TOC metožu izmantošana, arī biomīmikrija kā pieeja ilgtspējas veicināšanai, digitalizācija darbinieku snieguma paaugstināšanai un karjeras izaugsmes faktori, kā arī tiešsaistes iepirkšanās motivācija un iespējas e-komercijas tirgos.

Andris Nātriņš, Andris Nātriņš, BA prorektors pētniecībā, infrastruktūrā un biznesa attīstības jautājumos:

“Jau tradicionāli Banku augstskolas fonds izcilākajiem bakalaura un maģistra darba autoriem piešķir naudas balvas. Man ir liels gandarījums, ka šogad balvām nominēts 21 absolvents, kas pārstāv gan finanšu, gan vadības programmas, savukārt darbu temati atspoguļo globālās pētniecības aktualitātes aprites ekonomikā, finanšu tehnoloģijās, kiberdrošībā, personāla vadībā un citās nozīmīgās jomās, tostarp ņemot vērā Covid – 19 pandēmijas ietekmi. Ceru, ka izcilnieki nezaudēs interesi par pētniecību arī turpmāk, izmantojot tālākās studiju iespējas maģistrantūrā un doktorantūrā, kā arī sadarbojoties ar Banku augstskolas pētniekiem Latvijas un starptautiskā mēroga projektos!”

 

Par izcilību pētījumu veikšanā Banku augstskolas Fonda balvas VASARAS IZLAIDUMĀ 2021 saņēma:

 

Bakalaura darbi:

 • ANETE RIBAKOVA, “Fintech privāto investīciju aktivitātes un attiecīgo ģeolokācijuakciju tirgu biržu reprezentatīvo indeksu izmaiņu saistība starp attīstītajiem un attīstības tirgiem”, darba vadītājs – docents Aivars Spilbergs;
 • ANASTASIJA IVAŠČEVA, “Tiešsaistes iepirkšanās motīvi un pārdošanas apjomu izaugsme situācijas faktora ietekmē”, darba vadītājs – profesors Bert Wolf;
 •  KSENIJA DARSKA, “RegTech risinājumu izmantošanas perspektīvas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku vadības procesos Latvijas banku sektorā”, darba vadītājs – nozares eksperts Kārlis Danēvičs;
 • KRIŠJĀNIS RĒRIHS, “Informācijas tehnoloģiju nozares uzņēmuma finanšu procesu uzlabošanas iespējas, izmantojot procesu robotizācijas rīku”, darba vadītāja – vieslektore Santa Bondare;
 • KATE ŠTOKMANE, “Elektronikas apsaimniekošana un projekta “Elektronikas šķiratlons finanšu analīze”, darba vadītāja – profesore Dzintra Atstāja;
 • VITĀLIJS CVETKOVS, “Aktīvi un pasīvi pārvaldīto pensiju fondu darbības rādītāju salīdzinājums”, darba vadītājs – docents Iļja Arefjevs;
 • JEĻENA DMITRIJEVA, “Peļņas kvalitātes un tās rādītāju loma investoru lēmumpieņemšanas procesā Baltijas akciju tirgū”, darba vadītāja – profesore Inese Mavļutova;
 • NIKLĀVS ŅIKIFOROVS, “Valsts budžeta izdevumu pārskatīšana kā valsts sektora efektivitātes paaugstināšanas instruments”, darba vadītājs – profesors Kārlis Ketners;
 • ANCE IEVA ZAVADSKA, “Digitālās pārveides loma darbinieku snieguma paaugstināšanā uzņēmumā “TietoEVRY””, darba vadītāja – profesoreTatjana Volkova;
 • ELĪNA PEISENIECE, “Vadītāja kompetences un vertikālās karjeras izaugsmes veicinošie un kavējošie faktori Latvijā”, darba vadītāja – docente Elita Lielā;
 • BEĀTE BERTA ĶEIZARE, “Shopify Inc. darbības novērtējums un iespējas Latvijas e-komercijas tirgū”, darba vadītājs – lektors Eduards Aksjoņenko.

 

Maģistra darbi: 

 • KRISTA ĀBOLIŅA, “Jaunās paaudzes pieprasījums pēc mikrofinansēšanas pakalpojumiem Latvijā”, darba vadītāja – docente Tatjana Mavrenko;
 • KRISTAPS BOŠS, “Biznesa un finanšu faktoru virves vilkšana: lēmumu pieņemšanas modelis ātri augošu sabiedrību vadītājiem Latvijā”, darba vadītājs – docents Aivars Spilbergs;
 • AGNESE LINTERE, “Sociālā uzņēmējdarbība, tās biznesa modeļi un finansēšanas principi Latvijā”, darba vadītāja – docenteTatjana Mavrenko;
 • LINDA JĒKABSONE, “Datu anonimizācijas procesa analīze datu drošības palielināšanai”, darba vadītājs – nozares eksperts Jānis Treijs;
 • MARTA VAINOVSKA, “Elektromobilitātes nozares un tās atbalsta mehānismu attīstība Eiropā un Latvijā: COVID-19 ietekme”, darba vadītāja – profesore Inese Mavļutova;
 • SANDRA ZĀLAMANE, “Darba devēja tēls un tā pilnveides iespējas uzņēmumā SIA “Orkla Latvija””, darba vadītājs – asociētais profesors Jānis Strautmanis;
 • ZINTA JĒKABSONE, “LEAN un TOC metožu ieviešana uzņēmumā SIA “Snores””, darba vadītājs – docents Sandis Babris;
 • ELĪNA GRIEZE, “Situācija un potenciāls biomīmikrijas izmantošanai interjera dizaina produktu ražošanā”, darba vadītāja – docente- Elīna Miķelsone;
 • YELIZAVETA CHERNENKO,  “Optimization of Retail Service Quality for Ukrainan JSC “Oschadbank”” / “Pakalpojumu kvalitātes optimizācija Ukrainas komercbankā AS “OSCHADBANK””, darba vadītājs – docents Kristaps Lešinskis;
 • KRISTAPS JĒKABSONS, “Cilvēkresursu vadības procesu analīze un pilnveides iespējas radošās industrijas uzņēmumā”, darba vadītāja – asociētā profesore Līga Peiseniece.