Banku augstskolas digitālo prasmju izglītības programmas pieaugušajiem: 6. kārta ir noslēgusies

29.10.2021.

ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6.kārta ir noslēgusies

Saskaņā ar 2021.gada 28.maijā noslēgto sadarbības līgumu Nr. 6.-2.3.3/14 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Banku augstskolu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros, Banku augstskola ir veiksmīgi īstenojusi divas izglītības programmas.

• Digitālais mārketings

• Intelektuālā datu apstrāde

Šī gada oktobrī izglītojamie mācības pabeidza Banku augstskolas īstenotos studiju kursus un saņēma apliecības par šo studiju kursu apguvi.

Banku augstskola sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru īstenoja projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6.kārtu attālinātā veidā.


Saskaņā ar 2021.gada 28.maijā noslēgto sadarbības līgumu Nr. 6.-2.3.3/14 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Banku augstskolu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros, Banku augstskola īsteno divas izglītības programmas.

Šī gada septembrī izglītojamie mācības uzsāka šādās izglītības programmās:

• Digitālais mārketings

• Intelektuālā datu apstrāde

Mācības izglītības programmās ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros norisinās attālinātā veidā.

Banku augstskola  jau trešo reizi  sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) īsteno ESF projektu Nr.8.4.1.0/16/I/001 mūžiglītībā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” digitālo prasmju attīstībai.


Šī ir projekta 6.kārta, kurā savas izglītības programmas piedāvā 47 izglītības iestādes visā Latvijā, un tās aptver 12 digitālās kompetences: informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība; komunikācija un sadarbība; digitālā satura veidošana; IT drošība; problēmu risināšana; programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana; digitālā biznesa analīze; multimediju dizains; digitālā projektu vadība; digitālā produktu vadība un izstrāde; digitālais mārketings; datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija.

Šajā projekta kārtā Banku augstskola pilnībā attālinātā formātā īstenos divas izglītības programmas: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/280

  • Digitālais mārketings;
  • Intelektuālā datu apstrāde.

Banku augstskola jau trešo reizi sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) īsteno ESF projektu Nr.8.4.1.0/16/I/001 mūžizglītībā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Šī ir projekta 6.kārta, kurā Banku augstskola pilnībā attālinātā formātā īstenos divas izglītības programmas digitālo prasmju attīstībai: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/280

 

DIGITĀLAIS MĀRKETINGS

 

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa procesu vadība” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma DIGITĀLAIS MĀRKETINGS.

Šajā mācību kursā varēsi apgūt:

  • kā definēt pakalpojuma mērķa auditoriju un tās sasniegšanas veidus digitālajā vidē;
  • kā veikt analītiskus secinājumus saskaņā ar iegūtajiem datiem un tendencēm digitālā mārketinga ietvaros, kā arī nodrošināt to uzraudzību uzņēmumā;
  • kā patstāvīgi izmantot aktuālākos digitālā mārketinga rīkus, lai sniegtu pienesumu organizācijas mērķu sasniegšanā;
  • kā izstrādāt digitālā mārketinga realizācijas plānu un pārliecinoši to prezentēt.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam). Noslēguma pārbaudījums – prezentācija.

Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā  Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Vairāk par kursu: https://ej.uz/digitalais_marketings_ba  

 

INTELEKTUĀLĀ DATU APSTRĀDE

 

Banku augstskolas profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa procesu vadība” balstīta ir izveidota mūžizglītības programma – INTELEKTUĀLĀ DATU APSTRĀDE.


Šajā mācību kursā varēsi apgūt
:

– kā sagatavot nepieciešamos dokumentus, izmantojot tam atbilstošus rīkus un algoritmus;

– kā sagatavot auditoriju piesaistošu prezentāciju;

– kā pielietot dažādus izklājlapu rīkus, rezultātu efektīvai sasniegšanai;

– kas ir izpratne par biznesa procesu vizualizēšanas instrumentiem.

Mācību ilgums: 10 nedēļās 80 stundas (40 kontaktstundas un 40 stundas patstāvīgajam darbam). Noslēguma pārbaudījums – praktiskais darbs.  Mācības notiks pilnībā attālināti, latviešu valodā  Paredzamais līdzmaksājums – 36 EUR.

Vairāk par kursu: https://ej.uz/intelektualadatuapstrade 

Banku augstskola sāks īstenot šīs projekta 6.kārtas izglītības programmas 2021.gada septembrī. Projekta dalībnieki saņems Banku augstskolas apliecības un kredītpunktus atbilstoši apgūtajam studiju kursam.


SVARĪGI!

  • Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri;
  • Strādājošā līdzmaksājums tālākizglītības programmām ir 5% vai 10% profesionālās pilnveides izglītības programmām, maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas.
  • Pieteikties iespējams 3 programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Grupu komplektēšana un mācības sāksies augustā/septembrī;
  • Pieteikšanās 2021. gada rudens mācību grupām ir beigusies 30.06.2021.

VAIRĀK par projekta 6.kārtu: https://ej.uz/x7rz