Banku augstskolas akadēmiskais personāls pilnveido prasmes sadarbībā ar industriju

25.09.2020.

Uzsākot 2020./2021. akadēmisko gadu Banku augstskolas akadēmiskajam personālam 2020.gada 27.-28.augustā notika mācības “Prasmju pilnveide akadēmiskā personāla sadarbībai ar industriju”, ESF Projekta Nr.8.2.2.0/18/A/007 “Atbalsts Banku augstskolas akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai” ietvaros. Mācībās piedalījās lielākā daļa Banku augstskolas docētāju, kuriem šī bija vērtīga un patīkama tikšanās pēc vasaras. Pilnais bilžu fotoalbums no pasākuma ir pieejams digitālajā vietnē.

Pasākuma ievadvārdus teica Banku augstskolas rektora vietas izpildītājs Andris Nātriņš. Viņš uzsvēra nepieciešamību turpināt nodrošināt nepārtrauktu saikni un sadarbību ar industriju un biznesa praktisko pusi, lai veicinātu arvien lielāku konkurētspēju īstenojot Banku augstskolas profesionālās studiju programmas. Vienlīdz svarīgi ir arī nemitīgi pilnveidot savas prasmes un smelties jaunu iedvesmu un idejas, kuras var izmantot studiju procesā.

Divu dienu laikā docētāji apguva jaunas prasmes biznesa simulācijas spēles MERKIS ietvaros. MERKIS ir visaptveroša komunikācijas, biznesa procesu veidošanas un lēmumu pieņemšanas spēle, ko izmanto uzņēmumi un organizācijas, kurām ir svarīgi iegūt priekšrocības attiecībā pret saviem konkurentiem.

Reālā laikā notiekošajā biznesa simulācijā, ko vadīja  Uģis Strauss (Nordic Training International), dalībnieki tika sadalīti trijās spēcīgās komandās, kuru uzdevums bija praktiski vadīt modelētus uzņēmumus fiziskā biznesa vidē. Tā bija lieliska iespēja, kā docētāji bezriska vidē var izmēģināt, pārbaudīt un uzlabot savas biznesa idejas un kompānijas attīstības stratēģijas, pirms to praktiskas realizācijas uzņēmumā.

Mācību otrajā dienā docētājiem bija iespēja ieklausīties pieredzējušu industrijas pārstāvju – Ingrīdas Rones (Tet valdes locekle un personāla vadības direktore)  un Elīnas Egles (Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja)sadarbības pieredzē un viedokļos.

Līga Peiseniece, Dr.sc. administr., Studiju prorektore, Vadībzinību katedras asociētā profesore:

“Mācības veicināja labāku izpratni par procesiem ražošanas uzņēmuma darbībā, veicināja docētāju starpkatedru sadarbību, ļāva iejusties dažādās komandas lomās – vadītājs, eksperts, speciālists, izpildītājs. Mācībās iegūtās zināšanas noteikti noderēs sadarbības veidošanā ar ražošanas uzņēmumiem, kopīgi gatavojot biznesa situāciju aprakstus un uzdevumus studentiem. TET valdes locekles un personāla direktores Ingrīdas Rones stāstītais par TET darbību palīdzēs docētājiem rosināt studentus darboties un pieņemt lēmumus nenoteiktības apstākļos.”

Aivars Spilbergs, Dr.oec., Ekonomikas un finanšu katedras vadītājs, docents:

“Docētāju apmācības bija ļoti kvalitatīvas un arī informatīvi intensīvas. Paldies par labi organizētu pasākumu. Īpaši vēlos uzsvērt TET valdes locekles un personāla direktores Ingrīdas Rones prezentāciju, ar kuru būtu vēlams iepazīstināt visu BA kolektīvu, gan studentus, gan darbiniekus – ļoti vērtīgas atziņas. Arī piedāvātā biznesa simulācijas spēle bija aizraujoša, pietuvināta reāliem biznesa darbības nosacījumiem, ietverot nenoteiktības momentus un uzsverot finanšu analīzes lomu biznesa lēmumu pieņemšanā.”

Jānis Strautmanis, Dr. oec., Vadībzinību katedras vadītājs, asociētais profesors:

“Izvēle sarīkot mācības tūlīt pēc attālinātā darba mēnešiem un tam sekojošā atvaļinājuma bija izcila iespēja ātri atgūt pozitīvo kolēģu kopības izjūtu. Kaut arī biznesa simulācijas spēles mērķis bija parādīt biznesa lēmumpieņemšanas dinamisko procesu, iespēja darboties kopā – komandās ar citiem kolēģiem mums papildus deva sadarbības prasmju un komandas gara nozīmes izpratni.”