Banku augstskolas absolventi ir pieprasīti darba tirgū un tiek augstu atalgoti

23.08.2021.

Šogad aprīlī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) jau otro reizi sagatavoja publikāciju par augstākās izglītības iestāžu absolventu jaunāko monitoringu, kurā tiek analizēts Latvijas augstskolu absolventu nodarbinātības līmenis, ienākumi, kā arī populārākie studiju virzieni un absolventu iespējas darba tirgū pirmajos gados pēc augstskolas beigšanas.

Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece:Banku augstskolas absolventu vidē ir vieni no augstākajiem nodarbinātības rādītājiem starp augstskolām. Likumsakarīgs iznākums, jo studiju programmas tiek veidotas un pastāvīgi aktualizētas, konsultējoties un sadarbojoties ar darba devējiem, ņemot vērā nākotnes darba tirgus tendences. Mūsdienu situācijā ir liela nozīme tam, vai studiju saturā ir iekļauti kursi, kuri ir cieši sasaistīti ar nākotnes profesionālajām lomām un nepieciešamo  kompetenču apguvi.”

Latvijas augstskolu beidzēji jau pirmajā, otrajā gadā pēc studijām saņem vidēji ap 22-30% lielāku atalgojumu nekā vidēji valstī. Augstas kvalifikācijas amatos un profesijās cilvēki ar augstāko izglītību ir pieprasīti – 78% šādu darba vietu aizņem darbinieki ar augstāko izglītību, savukārt Banku augstskolas absolventiem augstas kvalifikācijas amatos strādājošo skaits ir vēl augstāks -87%, tādējādi Banku augstskola ir 5.vietā starp valsts augstskolām šādā skatījumā. Savukārt, vērtējot nodarbinātību šādos amatos kontekstā ar ienākumu līmeni, Banku augstskolas beidzējiem ir vislabākās izredzes sasniegt visaugstāko līmeni valsts augstskolu vidū (2.attēls).

Kopējā nodarbinātība Latvijas iedzīvotājiem ar augstāko izglītību ir ap 90%. Latvijas augstskolu absolventu nodarbinātība un ievērojami augstākais ienākumu līmenis virs vidējā valstī rāda augstākās izglītības pieaugošo vērtību darba tirgū, jo, piemēram, augstas kvalifikācijas amatos strādājošo ar zemāku izglītības līmeni ir vien 47% no šādu darbinieku kopskaita.

Saite uz IZM 2021. gadā publicēto augstskolu absolventu monitoringu: https://www.izm.gov.lv/lv/media/11064/download

IZM uzsver, ka monitorings ir svarīgs divām galvenajām mērķa grupām – topošajiem studentiem un augstskolām. Studentiem pētījums var palīdzēt veikt izvēli par labu konkrētai augstskolai un studiju programmai.  Absolventu monitoringa rezultāti Latvijā pirmo reiz tika publicēti 2020. gadā.  Turpmāk katra gada absolventu grupu vērtēs 10 gadu ilgā periodā.

Par pieteikšanos studijām Banku augstskolā vairāk lasi šeit: Uzņemšana 2021/2022 Banku augstskolā turpinās!


Jautājumu gadījumā droši sazinieties pa tālruni 67360133 vai rakstot ziņu sid@ba.lv!