Banku augstskolas 30 gadi žilbinoši nosvinēti!

19.09.2022.

     Pirms 30 gadiem, neatkarīgai Latvijai veidojot savu jauno finanšu sistēmu, bija nepieciešami izglītoti finansisti, kuri spēj izveidot un vadīt bankas. Veidot banku procesus un veidot darba kolektīvus bankās.

   1992.gadā Latvijas Banka izveidoja Banku koledžu, kas vēlāk izauga par Banku augstskolu. 27. augustā Jaunās Teikas Fantadromā mēs svinējām Banku augstskolas 30 gadu jubileju un pateicāmies visiem gudrajiem uzņēmīgajiem vadītājiem un darbiniekiem, kas sapni par spēcīgu augstskolu pārvērta par īstenību. Pateicāmies visiem Banku augstskolas darbiniekiem, studentiem, absolventiem, sadarbības partneriem par radošas, atvērtas, vienmēr uz attīstību un sadarbību vērstas akadēmiskās vides veidošanu un attīstīšanu. Pateicāmies Latvijai par iespēju veidot Latvijas inteliģenci, kas veido Latviju par spēcīgu valsti!

   Banku augstskolas misija  ir sniegt izcilu finanšu un biznesa izglītību mērķtiecīgām personībām, konsekventi pievienojot zīmola vērtību, orientējoties uz augstas reputācijas uzturēšanu, ko nodrošina kvalitatīvas studijas, pētniecība un starptautiskā sadarbība, profesionāls un radošs personāls, studējošo un absolventu sasniegumi, ciešā sadarbība ar finanšu un biznesa pasauli.

   Banku augstskolas svinības un salidojums noritēja formātā, kas sniedz gan jaunas zināšanas, gan jaunas sadarbības iespējas, gan sniedz prieku par atkalsatikšanos un prieku par sasniegto.

   Pirmajā daļā notika diskusijas “Banku augstskolas sarunas”, kur uz trīs skatuvēm norisinājās dažādas ekspertu sarunas par mūsdienās svarīgām tēmām kā cilvēkam, tā arī uzņēmumam, kuras pulcēja daudz interesentus un klausītājus!

   Sarunas iesāka (no kreisās) Mārtiņš Bičevskis (Banku augstskolas Padomes priekšsēdētājs) ar Ģirtu Rungaini (viens no Prudentia dibinātājiem, partneriem, Padomes loceklis) par tēmu “Vai krīze ir iespēja uzņēmējam?”.

    Tālāk sekoja saruna “Finanšu sektora tendences un izaicinājumi”, diskusijā vienojot (no kreisās) Ģirtu Bērziņu (Swedbank grupas Digitālo inovāciju vadītājs), Andri Nātriņu (Banku augstskolas Padomes priekšsēdētāja vietnieks), Iļju Arefjevu (Latvijas Zinātnes padomes eksperts, vadībzinātnes doktors; Finanšu tehnoloģiju un investīciju eksperts), Ansi Grasmani (Banku augstskolas Padomes loceklis), Sanitu Bajāri (Finanšu nozares asociācijas Valdes priekšsēdētāja), Jāni Abāšinu (Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents) un Kārli Danēviču (SEB bankas Valdes loceklis, risku direktors).

    Noslēdzošā saruna uz Galvenās skatuves bija par tēmu “Ilgtspējas izaicinājumi uzņēmējdarbībā”, kurā piedalījās (no kreisās) Jānis Strautmanis (Banku augstskolas Padomes loceklis), Natālija Cudečka-Puriņa (Banku augstskolas asociētā profesore), Jekaterina Novicka (Orients Audit & Finance, partnere, biznesa attīstības un starptautisko attiecību vadītāja), Rasmuss Pētersons (Banku augstskolas Padomes loceklis) un Ilona Platonova (Banku augstskolas pētniece un lektore).

    Sadarbībā ar diviem mūsu partneriem, tapa divas sarunu telpas, kurās paralēli notika vienlīdz interesantas un vērtīgas diskusijas:

    Paldies svinību partnerim SEB banka par atbalstu un vērtīgajām sarunām:

  • Banku un uzņēmumu vajadzības ilgtspējas jomā”, par ko pieredzē dalījās (no kreisās) Kristaps Lešinskis (Banku augstskolas lektors), Irēna Emīlija Švilpe (Ekonomikas padomniece Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā), Elīna Salava (ALTUM Valdes padomniece finanšu un ilgtspējas jautājumos), IevaKustova (KPMG ilgtspējas konsultāciju pakalpojumu vadītāja), Alisa Fiļa (SEB prudenciālās uzraudzības pārvaldes vadītāja) un Viktors Toropovs (SEB bankas ilgtspējas attīstības vadītājs).

  • “Kādas ilgtspējas kompetences darba devēji sagaida?”. Sarunā piedalījās (no kreisās): Rudīte Vesere (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore), Rihards Blese (Latvijas Darba devēju konfederācijas izglītības un nodarbinātības jomas vadītājs), Kristaps Jēkabsons (SIA Ziemeļlatvijas mežsaimnieks valdes loceklis), Gunita Kuļikovska – Ķiesnere (VIVIDLY vadītājaBanku augstskolasvieslektore), Viktors Toropovs (SEB bankas ilgtspējas attīstības vadītājs) un Inga Uvarova (Banku augstskolas lektore, doktorante, absolvente).

    Paldies svinību partnerim “Latvijas Apdrošinātāju asociācijai” par atbalstu skatuves un sarunas “Apdrošināšana bez klapītēm uz acīm” tapšanā. Sarunā piedalījās (no kreisās):  Māris Krastiņš (Banku augstskolas lektors, programmas “Risku vadība un apdrošināšana” direktors), Kārlis Veisbārdis (Montea Insurance brokers valdes loceklis, biznesa attīstības vadītājs), Jānis Abāšins (Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents, Kristaps Liecinieks (Balta, Transporta produktu un riska parakstīšanas pārvaldes vadītājs), Zintis Gaspažiņš (Marsh Latvia valdes Priekšsēdētājs) un Endijs Melecis (If Insurance Baltic privātpersonu īpašuma un ceļojumu apdrošināšanas produktu vadītājs).

    Pateicoties  Zelta Absolventiem, visas sarunas tika ierakstītas un tiks nodotas Banku augstskolas studentiem kā mācību materiāli. Paldies par atbalstu Bruno Skaram, Jānim Svempam, Kristapam Jēkabsonam, Lindai Lazdai un uzņēmumam “Lande”. (Par Zelta Absolventu varēja kļūt, iegādājoties īpašo “Zelta Absolventa” biļeti.)

“Tikai komandā un sadarbībā iespējams īstenot lielus projektus, pārvarēt pandēmijas un cita veida radītās grūtības, tāpēc mēs kopā ar komandu veidojām  šo kopīgo panākumu svinēšanu, kurā kopā svin mācībspēki, darbinieki, studenti, absolventi, sadarbības partneri”.
 Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece

    Svinību otrā daļa sākās ar apsveikumu koncertu, kurā savas apsveikumu runas sniedza Banku augstskolu 30 gados vadījušie 4 rektori: (no kreisās) Baiba Brigmane, Tatjana Volkova, Andris Sarnovičs un Līga Peiseniece. 

    Katrs rektors ir spējis Banku augstskolu darīt stiprāku un atpazīstamāku pa savam. Uzrunas, pateicības un apsveikumus teica arī Banku augstskolas Padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis, sadarbības partneri – Šveices Biznesa skolas viceprezidente Marijana Karafiloska, Rīgas Tehniskā Universitāte finanšu prorektors Ingars Eriņš, RISEBA kvalit, absolventi Kristaps Jēkabsons, Jekaterina Novicka, kā arī video sveicienu formātā Banku augstskolu uzrunāja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un darbinieki, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerālsekretāre Līga Meņģelsone un Latvijas Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

Augstskolas darbu vislabāk var novērtēt sadarbības partneri:

    Pēc apsveikuma koncerta, viesus priecēja grupas “Carnival Youth” un “Bunch of Gentlemen”, kuri koncerta laikā spēlēja kopā ar Banku augstskolas absolventi Sintiju Ģēģeri, un grupai pievienojās arī Kristīne Prauliņa. Paldies par lielisko atmosfēras radīšanu un burvīgi pavadīto laiku mūzikas pavadījumā!

 

    Paldies visiem par atbalstu un kopā būšanu. Esam neizsakāmi priecīgi, ka mums bija iespēja atkal satikties ar mūsu mīļajiem absolventiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem. Īpašs paldies BDO (BDO pasākuma apmeklētājiem un Banku augstskolai dāvāja fotokasti, lai iemūžinātu kopā būšanu), SEB un Latvijas Apdrošinātāju asociācijai.