Banku augstskolas 25 gadu jubilejas svinības

21.12.2017.

8.decembrī notika Banku augstskolas 25 gadu jubilejas svinības, noslēdzot jubilejas gadu, kura ietvaros tika organizētas konferences un citi pasākumi, saistībā ar Banku augstskolas darbības prioritātēm un nākotnes mērķiem.

Banku augstskolas rektors, profesors Andris Sarnovičs sveica studentus, absolventus, darbiniekus un sadarbības partnerus. Savā uzrunā viņš uzsvēra tālo ceļu, kuru Banku augstskola ir veikusi un virkni izaicinājumu, kuri ir pārvarēti gadu laikā, lai Banku augstskola spētu piedāvāt izcilu finanšu un biznesa izglītību. Banku augstskola var lepoties, ka tās izvirzītie un sasniegtie mērķi izglītības kvalitātes celšanā ir kļuvuši par standartiem, tādējādi attīstot Latvijas izglītības sistēmu.

Noslēguma pasākumā, Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis uzsvēra īso un sarežģīto posmu, kurā Banku augstskola ir spējusi sevi pierādīt un tas ir rezultāts neatlaidīgai un profesionālai darbībai, kuras augļus var redzēt Banku augstskolas absolventos. K.Šadurskis pateicās Banku augstskolai par paveikto darbu finanšu un biznesa izglītības attīstībā Latvijā, kā arī pasniedza atzinības rakstus Banku augstskolas darbiniekiem par ieguldīto darbu.

Banku augstskolu sveica un par sadarbību pateicās ilggadējie partneri un nozares pārstāvji, kuri novēlēja turpināt iesākto ceļu – attīstīt Banku augstskolu par izcilu pasaules līmeņa biznesa skolu.

Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas divdesmit piecus gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Šobrīd tā īsteno kopskaitā 14 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadības un finanšu izglītības virzienos visos studiju līmeņos. Banku augstskolu ir absolvējuši vairāk nekā 10 000 absolventu, kuri ieņem vadošos amatus finanšu un biznesa sektorā.

Foto.