Banku augstskolai augsti rezultāti Starptautisko Biznesa augstskolu tīkla akreditācijā

17.09.2015.

2015.gadā Banku augstskola sasniegusi augstus rezultātus Starptautisko Biznesa augstskolu tīkla (Network of International Business Schools) akreditācijā, no 100 maksimāli iespējamajiem akreditācijas punktiem iegūstot 85.5 punktus.

Banku augstskola ir Starptautisko Biznesa augstskolu tīkla (NIBS) biedre. Tīklā darbojas vairāk kā 70 augstākās izglītības iestādes no 30 valstīm. No Latvijas Banku augstskola šajā tīklā ir vienīgā institūcija.

Viens no tīkla mērķiem – veicināt starptautiskās dimensijas iekļaušanu studiju saturā un studiju vidē. NIBS veicina sadarbību starp izglītības iestādēm dažādās valstīs, tādējādi uzlabojot starpkultūru attiecības un padziļinot zināšanas par citām kultūrām. NIBS veic regulāru biznesa skolu novērtēšanu visā pasaulē, lemjot par akreditācijas piešķiršanu un turpmāko dalību tīklā.

2015.gada 10.septembrī Banku augstskola ir saņēmusi apliecinājumu par atkārtotu akreditāciju NIBS tīklā. Akreditācijas eksperts Jans Čārlzs (Ian Charles) no Starptautiskās Biznesa akadēmijas (International Business Acdemy) sniedza augstu novērtējumu starptautisko studiju programmu piedāvājumam, kā arī Banku augstskolas internacionālajai studiju videi.

Banku augstskola angļu valodā īsteno divas dubultdiplomu studiju programmas sadarbībā ar SBS Šveices Biznesa skolu: bakalaura studiju programmu „Finanses” un maģistra studiju programmu „Starptautiskās finanses un banku darbība”, kā arī bakalaura studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadīšana”, maģistra studiju programmas „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” un „Kiberdrošības pārvaldība”. Ārvalstu pasniedzēju lekcijas Banku augstskolā ir kļuvušas par ikdienu; studenti un akadēmiskais personāls regulāri katru semestri piedalās starptautisku projektu īstenošanā. Katram Banku augstskolas studentam studiju procesā ir iespējas attīstīt savas kompetences, studējot ārvalstīs un piedaloties starptautiskos projektos augstskolā. Banku augstskolas studenti augstu novērtē iespējas jau studiju laikā piedzīvot, ko nozīmē strādāt starptautiskās projektu komandās atšķirīgā vidē no ierastās.