Banku augstskola veiksmīgi piedalījusies augstākās izglītības un karjeras izstādēs Lietuvā, Kazahstānā, Gruzijā un Uzbekistānā

04.06.2015.

Saskaņā ar līguma L-ĀTA-15-2807 (project No. ĀTA/2.3.1.1.1./15/71/075) ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (LIAA) par projekta “Banku augstskolas (BA School of Business and Finance) dalība izglītības izstādēs ārvalstīs” īstenošanu, Banku augstskola ir piedalījusies starptautiskās izglītības un karjeras izstādēs Lietuvā, Kazahstānā, Gruzijā un Uzbekistānā laika posmā no šī gada 5.februāra līdz 4.aprīlim.

Lietuvā, Viļņā no 5. līdz 7.februārim notika izstāde „Studies 2015”, Kazahstānā, Almati no 14. līdz 15.februārim notika Begin Education Fair, Gruzijā, Tbilisi no 27. līdz 28.februārim notika izstāde Georgia Education fair 2015, savukārt Uzbekistānā, Taškentā no 2. līdz 4.aprīlim notika izstāde Education & Career 2015, kā laikā informējām izstāžu apmeklētājus par studiju iespējām Banku augstskolā bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās.

Kopumā tika veicināts Banku augstskolas augstākās izglītības programmu eksports un ārvalstu studentu piesaiste, kas savukārt nodrošinās Banku augstskolas starptautisko atpazīstamību.

Banku augstskola sniedz izcilu finanšu un biznesa izglītību, nodrošina kvalitatīvu studiju procesu un pētniecību visos studiju līmeņos, kā arī sadarbojas akadēmiskajā un profesionālajā līmenī ar nozares pārstāvjiem Latvijā un pasaulē.