Banku augstskolā veiksmīgi noslēgusies Starptautiskā vieslektoru nedēļa 2015

01.12.2015.

2015.gada 27.novembrī veiksmīgi noslēgusies  Banku augstskolā jau septīto gadu organizētā ERASMUS+ starptautiskā vieslektoru nedēļa, kuras ietvaros no  23. līdz 27.novembrim augstskolā ar lekcijām viesojās 22 vieslektori no partneru augstskolām Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Grieķijā, Nīderlandē, Polijā, Spānijā, Vācijā un Apvienotajā Karalistē. Ārvalstu pasniedzēju vadītās lekcijas par uzņēmējdarbības vadības un finanšu tēmām, tai skaitā, risku vadību, mārketingu, starpkultūru saskarsmi un citām tēmām apmeklēja gan Banku augstskolas studenti, gan pasniedzēji.

Kā atzīst paši vieslektori, viņi ir gandarīti par vieslektoru nedēļas norisi un lielisko iespēju gūt starptautisku pieredzi, jaunus kontaktus un pavadīto laiku Latvijā. Dr Dimitrios Maditinos no Grieķijas stāsta, ka viņa pārstāvētais institūts Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology un Banku augstskola sadarbojas jau vairāk kā 15 gadus, un ir patīkami vērot, kā Banku augstskola gadu no gadu attīstās. Vieslektors arī atzinīgi novērtēja augstskolas studentu potenciālu darboties starptautiskā vidē. Vieslektoru nedēļas noslēgumā Banku augstskolas studenti apstiprināja ieinteresētību apmeklēt šādas vieslektoru nedēļas un augstu novērtēja to lietderīgumu.

Vieslektoru nedēļas ietvaros kā ik gadu, notika arī akadēmiskā personāla profesionālā diskusija starp Banku augstskolas un ārvalstu pasniedzējiem, kurā tika pārrunātas sadarbības iespējas starptautisku projektu ietvaros atbilstoši katras augstskolas interesēm un zinātniskajām aktualitātēm.

Banku augstskolas vadība un projektu vadītāja mobilitātes jautājumos Aiga Anitena pateicas  vieslektoriem par interesantajām lekcijām un dalīšanos ar savām zināšanām, kā arī izsaka pateicību Banku augstskolas docētājiem par iesaistīšanos un dalību vieslektoru nedēļas organizēšanā un tās norisē.

Saistītas ziņas