Banku augstskola veiksmīgi īstenojusi projektu par dalību izglītības izstādēs un semināros ārvalstīs

14.01.2016.

Turpinot dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektos, Banku augstskola 2015./2016. akadēmiskajā gadā īsteno nozīmīgus pasākumus ar mērķi veicināt izglītības eksportu ārvalstīs.

Šie pasākumi tiek finansēti no v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” īstenotā projekta „Banku augstskolas (BA School of Business and Finance) dalība izglītības izstādēs un semināros ārvalstīs” līdzekļiem saskaņā ar līgumu  L-ĀTA-15-3913 (projekta Nr.  ĀTA/2.3.1.1.1/15/79/217) .

Projekta ietvaros Banku augstskola tika pārstāvēta piecos dažādos ar augstāko izglītību saistītos pasākumos četrās valstīs – Igaunijā, Itālijā, Slovākijā un Spānijā:

  • 2015.gada oktobrī – Starptautiskajā seminārā „International Scientific Seminar Managing and Developing Human Resources 2015” Slovākijā;
  • 2015.gada oktobrī – Startpautiskajā konferencē „3rd Global Conference on Business Economics Management and Tourism”, Itālijā;
  • 2015.gada oktobrī –  Starptautiskajā konferencē „17 Eurasia Business and Economics Society” Itālijā;
  • 2015.gada novembrī – Starptautiskajā konferencē „The 28th IATEFL BESIG Annual Conference” Spānijā;
  • 2015.gada decembrī – Starptautiskajā izglītības izstādē  „Estonian Youth Information Fair TEEVIIT 2015” Igaunijā.

Dalība šāda projekta īstenošānā veicina augstskolas atpazīstamību ne tikai minētājās valstīs, bet arī plašākā mērogā, kā arī sekmē akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu un studiju kvalitāti.

Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā divdesmit gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Šobrīd tā īsteno kopskaitā 14 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadības un finanšu izglītības virzienos visos studiju līmeņos.

LIAA ERAF.EU uzlimes 30.05 www