Banku augstskola veiksmīgi īsteno projektu par dalību izglītības izstādēs un semināros ārvalstīs

14.08.2015.

Lai attīstītu izglītības eksportu ārvalstīs, piesaistītu pilna laika studentus Banku augstskolā 2015./2016. mācību gadam un veiksmīgi realizētu starptautisko mārketingu, Banku augstskola 2015.gadā, saskaņā ar līgumu L-ĀTA-15-3188 (project No. ĀTA/2.3.1.1.1/15/76/113) ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (LIAA),  īsteno projektu „Banku augstskolas (BA School of Business and Finance) dalība izglītības izstādēs un semināros ārvalstīs”.

 Projekta ietvaros Banku augstskola piedalījusies starptautiskās izglītības un karjeras izstādē EDU FAIR Ēģiptē (2015.gada martā) un izstādē „The HINDU Education plus International Education Fair 2015” Indijā (2015.gada aprīlī). Starptautisko izglītības un karjeras izstāžu apmeklētāji  informēti par augstākās izglītības nozīmi, kā arī par studiju iespējām Banku augstskolā gan bakalaura, gan Maģistra, gan Doktora līmenī.

Lai attīstītu Banku augstskolas pasniedzēju (mācībspēku) kvalifikāciju, Banku augstskolas pārstāvji projekta ietvaros piedalījušies konferencēs Lietuvā un Itālijā. Tā 2015.gada maijā Banku augstskolas pārstāvji piedalījās starptautiskā konferencē Itālijā „Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society”, un Lietuvā konferencē „Regional Innovations for Global Competitiveness”

Lai nodrošinātu lielāku starptautisko atpazīstamību, projekta ietvaros plānots piedalīties arī Eduniversal’s 2015 pasaules konvencijā Amerikā, 2015.gada oktobrī.

Iecerēts, ka projekts kopumā veicinās Banku augstskolas augstākās izglītības programmu eksportu un ārvalstu studentu piesaisti, kas savukārt nodrošinās Banku augstskolas starptautisko atpazīstamību.

Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā divdesmit gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Šobrīd tā īsteno kopskaitā 14 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadības un finanšu izglītības virzienos visos studiju līmeņos.

LIAA ERAF.EU uzlimes 30.05 www