Banku augstskola uzsāk īstenot jauno maģistra studiju programmu „Kiberdrošības pārvaldība”

09.01.2015.

Piektdien, 9.janvārī, Banku augstskolā notika svinīga studiju uzsākšana jaunajā maģistra studiju programmā „Kiberdrošības pārvaldība”. Šī ir pirmā šāda veida progarmma Latvijā.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt profesiju „Informācijas drošības vadītājs” un sagatavot speciālistus profesionālai darbībai informācijas drošības un kiberdrošības pārvaldības nodrošināšanai uzņēmumā.

Jaunās programmas izstrādē bija iesaistīts plašs speciālistu loks – par kiberdrošību atbildīgo institūciju eksperti, informācijas drošības profesionāļi, zinātnieki un praktiķi, daloties zināšanās, pieredzē, pētot un analizējot arī citu valstu pieredzi kiberdrošības attīstībā. Programmas direktore, sertificēta informācijas drošības vadītāja (CISM), ISACA Latvia Chapter Education Chair, Cybersecurity Nexus Liaison Person, LIKTA eksperte Sintija Deruma uzsver, ka rezultātā ir radīta vispusīga programma, kuras absolventi spēs plānot, uzlabot, ieviest un pilnveidot informācijas drošības pārvaldības sistēmu,  pārzinās risku pārvaldību, spēs izstrādāt konkrētai industrijai vai uzņēmumam piemērotus uzraudzības un aizsardzības pasākumus, spēs izskaidrot, pamatot, komunicēt un izglītot visas iesaistītās puses, lai process būtu lietderīgs un ilgstspējīgs.

Programmas saturā integrētas gan informācijas drošības vadītājam, gan kiberdrošības pārvaldībai nepieciešamās kompetences un pasniedzēju vidū ir profesionāļi ar pieredzi finanšu industrijā, valsts pārvaldē, informācijas drošībā, pētniecībā no Latvijas, Skandināvijas un Lielbritānijas.

Izstrādājot programmu, ir ņemts vērā arī darba devēju viedoklis, kuri sagaida, ka jaunās maģistra studiju programmas beidzēji būs plaša profila drošības speciālisti ar plašu skatījumu un stratēģisko domāšanu, izcilām komunikācijas prasmēm un līderisma spējām, pārzinās biznesa procesus un spēs izstrādāt un ieviest uzņēmumā konkrētu politiku. Darba devēji arī pauduši atbalstu prakses vietu nodrošināšanā maģistra programmā „Kiberdrošības pārvaldība” studējošajiem, tādējādi apliecinot ieinteresētību kopējo mērķu sasniegšanā kiberdrošības uzlabošanā valstī.

IMG_9579

Banku augstskolas
Komunikācijas un mārketinga daļa
67709290, 26331378