Banku augstskola uzsāk diskusiju ciklu ar absolventiem

23.09.2020.

18.septembrī ALTUM notika Banku augstskolas sadarbībā ar VAS Attīstības finanšu institūciju ALTUM rīkotā rīta saruna “Banku augstskola pārmaiņu laikā”. Sarunas mērķis bija diskusijā, kurā piedalījās Banku augstskolas vadība, Senāta locekļi, studenti kopā ar augstskolas absolventiem, strādājošiem finanšu un citās nozarēs Latvijas un starptautiska mēroga uzņēmumos un organizācijās augstākajā vadības līmenī, apspriest, kā efektīvāk veidot sadarbību un dažādot partnerības formas ar ieinteresētajām pusēm, kas ir īpaši būtiski laikā, kad notiek pārmaiņas Latvijas augstākās izglītības telpā.

Ievadā rektora v.i. Andris Nātriņš ieskicēja sarunas ievirzi, kuras galvenie satura pieturpunkti tika likti uz jautājumiem par absolventu lomu augstskolas zīmola vērtības celšanā. Andris Nātriņš uzsvēra, ka “Laba pārvaldība paredz to, ka ieinteresētās puses tiek maksimāli iesaistītas augstskolas procesos. Ieinteresēto pušu svarīgi spēlētāji ir gan absolventi, gan studenti. Banku augstskola mainās un tādēļ ir svarīgi, lai absolventi piedalītos šajās pārmaiņās, saprastu un varbūt arī iniciētu tās – tas ir ideālais scenārijs, kas cels Banku augstskolas vērtību.”

Savukārt Līga Peiseniece, Banku augstskolas studiju prorektore, raksturoja augstskolas ieceres un stratēģiskos plānus, kurā ievērojama loma ir arī augstskolas absolventiem. Līga Peiseniece izteica gandarījumu, ka 28 pastāvēšanas gados augstskolai ir vairāk nekā 11000 absolventu, kuri veiksmīgi ieņem atbildīgus amatus Latvijas un ārvalstu uzņēmumos, kā arī pauda cerību, ka absolventu debates turpināsies, piedaloties vēl citiem augsta līmeņa ekspertiem. Tas varētu veidot labus priekšnoteikumus tam, lai absolventi kā izcili vadītāji un profesionāļi labi orientētos augstskolas jautājumos un augstākās izglītības specifikā un veidotu augstskolu pārvaldības reformā plānoto padomju kodolu.

VAS Attīstības finanšu institūcijas ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš pastāstīja par veiksmīgo un daudzpusīgo sadarbību, kas līdz šim ir izveidojusies starp ALTUM un Banku augstskolu, tostarp gan nodrošinot prakses un darba vietas augstskolas studentiem, gan sadarbojoties pētniecības un attīstības projektos. Reinis Bērziņš atzinīgi novērtēja iniciatīvu pulcēt absolventu tikšanos un novēlēja augstskolai darboties tā, lai tās studiju programmām būtu arvien lielāka popularitāte izcilu skolu abiturientu un iepriekšējā (bakalaura, maģistra) studiju līmeņa beidzēju vidū, taču augstskola varētu pastiprināt atlases kritērijus pretendentiem.

Tālāk sekoja sarunas dalībnieku diskusija, kurā klātesošie izteica vairākas nozīmīgas atziņas un priekšlikumus par turpmākajām Banku augstskolas stratēģiskajām izvēlēm un sadarbības iespējām ar absolventiem.

Absolventi augstu vērtē augstskolā iegūtās izglītības un sociālās tīklošanās nozīmi tālākajā karjeras un labprāt piedalītos Banku augstskolas stratēģiskās aktivitātes procesos, publiskajās lekcijās un meistarklasēs, lekciju darbā, kā arī pārvaldības procesos, tostarp, mainoties likumdošanai, sekmēt kvalitatīvas padomes izveidi. Tāpat absolventi ir ieinteresēti augstskolas zīmola vērtības uzturēšanā.

Šajā laikā ir svarīgi rast dialogu starp absolventiem un augstskolas vadības komandu, kā arī panākt, lai veidotos absolventu kodols ar augsta līmeņa vadības pieredzi vietējos un starptautiskajos uzņēmumus, kas atbalsta augstskolas centienus radīt efektīvu absolventu platformu un veltīt savu laiku aktivitātēm, kas ir vērstas uz Banku augstskolas attīstības sekmēšanu.

Banku augstskolai pēc absolventu domām būtu nepieciešams mērķtiecīgāk zīmolot un apsvērt nodrošināt vēl  augstākus studentu uzņemšanas atlases kritērijus vispirms tajās studiju programmās, kuras tiek nodrošinātas sadarbībā ar ārvalstu partneriem. Vienlaikus studenti un absolventi sniedza augstu novērtējumu augstskolas centieniem pastāvīgi pilnveidot studiju programmas un procesus, balstoties uz pasaules attīstītības tendencēm un partnerību ar industrijām un darba devējiem. Jau līdz šim sadarbība ar biznesa partneriem ir sekmīgi attīstījusies dēļ plašās absolventu pārstāvniecības partneruzņēmumos.

Klātesošie izteica gatavību turpināt sarunu ciklu, rīkojot nākamās debates arī citos absolventu vadītajos uzņēmumos.

Diskusijā piedalījās Banku augstskolas pārstāvji Jānis Strautmanis, Kristaps Lešinskis, Sandra Ozoliņa, Baiba Brigmane. Absolventus ar augstākā līmeņa vadības pieredzi pārstāvēja Krišjānis Znotiņš (Mogo), Mārcis Vilcāns (Latvijas Pasts), Fredis Bikovs (Latvijas Starptautisko biznesa pakalpojumu centru nozares asociācija) un Iļja Arefjevs (Indexo).

Sarunā iesaistījās arī pašreiz augstskolā studējošo pārstāvji – Edmunds Beļskis (VAS LVRTC valdes priekšsēdētājs, kurš izmanto iespēju papildināt zināšanas maģistra līmeņa studiju programmā “Kiberdrošības pārvaldība”) un Kristafers Zeiļuks, studējošo pašpārvaldes vadītājs.

Absolventu izteiktie viedokļi –

K. Znotiņš: “Vadītājam, esot tādā studentu auditorijā, ir daudz labāk izjūtams, kāda veidojas mūsu nākotne, kā mūsu valsts strādās tālāk un ko mums sagaidīt.

F. Bikovs: “Vajadzētu saprast, kādas prasmes ir nepieciešamas darbiniekiem, tādēļ aptaujājam arī veiksmīgos uzņēmumus, kas šobrīd jau eksportē pakalpojumus un produktus uz citām valstīm. Tas ir veids, kā mēs varam sadarboties ar augstskolu, radot veiksmīgāka uzņēmuma piemēru.”

M. Vilcāns: “Tieši absolventi ir tie, kas var augstskolas vārdu nest tālāk, un lielā mērā viņi to arī dara, jo ir kļuvuši atpazīstamāki un gudrāki savā nozarē.”

I. Arefjevs: “Jo starptautiskāka tiks veidota BA vide, jo vieglāk būs piesaistīt spēcīgus Latvijas studentus.”