Banku augstskola uzņem viesus no Gruzijas

27.05.2022.

Banku augstskola, Erasmus+ mobilitātes programmas ietvaros, no 23. līdz 27. maijam, uzņēma viesus no Gruzijas Sabiedrisko lietu institūta (Georgian Institute of Public Affairs (GIPA)) – Starptautisko attiecību departamenta vadītāju Nikoloz Bakradze, Bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” direktoru Dr. Giorgi Turki un Bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” koordinatoru  Dr. Vano Tsertsvadze.

Erasmus+ mobilitātes vizītes laikā, viesi iepazinās ar Banku augstskolu, tikās ar Banku augstskolas vadību, docētājiem un vispārējā personāla pārstāvjiem.

Vizītes laikā organizētajās sanāksmēs un diskusijās Banku augstskolas un GIPA personāls dalījās pieredzē studiju programmu modernizācijas un kvalitātes novērtēšanas jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot studentu novērtēšanas un attālinātu studiju organizēšanas būtiskiem aspektiem.  

Vizītes noslēgumā GIPA viesi pateicās par saturīgu un vispusīgu mobilitātes programmu, kā arī abas puses izteica ieinteresētību un apņēmību nākotnē stiprināt un attīstīt sadarbību augstākā līmenī, tostarp potenciāli iespējamu partnerības, kapacitātes stiprināšanas vai mobilitātes projektu ietvaros.

Sadarbību līdzfinansē Erasmus+ projekts 2019-1-LV01-KA107-060201.