Banku augstskola un Rīgas Tehniskā universitāte atklāj jaunu studiju programmu

07.06.2018.

Banku augstskola (BA) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) atklāj kopīgu profesionālo bakalaura studiju programmu FinTech industrijā – “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas”. Jaunatklātā studiju programma ir vienīgā Latvijā un Baltijas reģionā, kas piedāvā iespējas studēt unikālā starpdisciplinārā un inovatīvā programmā, kas sevī ietver un apvieno informācijas tehnoloģijas un finanšu profila zināšanas.

Ņemot vērā mūsdienu tendences informācijas tehnoloģiju pielietojumā finanšu sektorā, finanšu pakalpojumu pakāpenisku pāreju digitālā vidē, arvien lielāku nozīmi iegūst starpdisciplināras zināšanas un darba tirgū veidojas pieprasījums pēc speciālistiem, kuriem ir dziļas zināšanas programmēšanas inženierijā un finansēs. Kā liecina dati, FinTech sfēra ir viena no straujāk augošajām industrijām ar augstu pievienoto vērtību, kurā ir novērojams augsti kvalificēta darbaspēka trūkums. Tāpat arī aptaujas liecina, ka vairāk nekā puse Latvijas finanšu sektora uzņēmumi plāno paplašināt savu darbību, kā rezultātā ir gaidāms vēl lielāks pieprasījumu pēc augsti kvalificētiem profesionāļiem.

Līdz ar to jaunā studiju programma ir tiešā veidā orientēta uz pieaugošo speciālistu pieprasījumu darba tirgū gan Latvijas, gan pasaules mērogā. Ņemot vērā šos aspektus, studiju programmas izveidē nozīmīgu lomu ieņem tieši ciešā sadarbība ar nozari, tādējādi nodrošinot maksimāli aktuālu programmas saturu.

Jaunā studiju programma ir izstrādāta sadarbojoties, BA profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanses” un RTU profesionālās bakalaura studiju programmas “Datorsistēmas” docētājiem, kā arī atzītākajiem informācijas tehnoloģijas un finanšu nozaru pārstāvjiem. Programmas izveidošana ir lielisks apliecinājums savstarpējai augstskolu sadarbībai, kā, izmantojot abu augstskolu specializāciju, var izveidot augstākā līmeņa studiju programmu, kura spēj sagatavot pasaules līmeņa speciālistus.

Studiju laikā tiks sagatavoti augstākās raudzes profesionāļi, kuri spēs apvienot IT un finanšu sektora zināšanas, tādējādi radot augstas pievienotās vērtības produktus un pakalpojumus.  Programmas absolventi iegūs profesionālo bakalaura grādu datorsistēmās un kvalifikāciju programmēšanas inženieris (RTU), kā arī būs iespēja iegūt starptautisku Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja kvalifikāciju (BA). Pieteikties “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” studiju programmā varēs elektroniski vienotajā pieteikšanās sistēmā (https://www.latvija.lv/studijas), kā arī abās augstskolās. Ar jauno studiju programmu var iepazīties šeit – “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas”.