Banku augstskola un mūsu partneri SBS Swiss Business School sveic visus absolventus ar 1. līmeņa, bakalaura un maģistra programmu absolvēšanu!

19.06.2020.

Cienot Banku augstskolas studentu viedokli – 12.06.2020 tika nodrošināta droša diplomu izsniegšana klātienes veidā! Lai arī šoreiz citādi – nedaudz distancēti, bet tomēr visi kopā. Banku augstskola bija patiesi priecīga un lepna, ka absolventi izvēlējās visi būt kopā šajā svinīgajā dienā Banku augstskolā. Aptaujā no 210 topošajiem absolventiem 150 atbildēja, ka vēlas nosvinēt izlaiduma dienu kopā, klātienē, nevis Zoom vidē. Tagad un nevis kaut kad! Banku augstskola un mūsu partneri SBS Swiss Business School sveic visus absolventus ar 1. līmeņa, bakalaura un maģistra programmu absolvēšanu!

Tika organizētas piecas sesijas divās zālēs visas dienas garumā.  Foto galerija 2020. gada ziemas un vasaras izlaiduma ir pieejamas:

  1. Vasaras izlaidums 12.06.2020 – 1. sesija (Ms; Fa)
  2. Vasaras izlaidums 12.06.2020 – 2. sesija (Gns; F; Fv; Fns)
  3. Vasaras izlaidums 12.06.2020 – 3. sesija (F1; F2)
  4. Vasaras izlaidums 12.06.2020 – 4. sesija (MF; MFV; MV; MIU; MKP)
  5. Vasaras izlaidums 12.06.2020 – 5. sesija (Vv; V; RVA; RVAv; IPAv)
  6. Ziemas izlaidums 14.02.2020. (Foto – Mārcis Gaujanieties)

Foto: BA mārketinga speciāliste Māra Strokša

Banku augstskolas rektors, prof. Andris Sarnovičs, studiju prorektore, asoc.prof. Līga Peiseniece, Šveices Biznesa Skolas rektors Dr. Berts Wolfs un studiju programmu direktori Tatjana Mavrenko, Biruta Dzērve, Elita Lielā, Māris Krastiņš un Sintija Deruma uzrunā sveica absolventus ar sasniegumiem – Banku augstskolas un Šveices Biznesa skolas diplomu iegūšanu!

Andris Sarnovičs uzsvēra, ka katrs krīzes periods ir jaunu iespēju un iedvesmas laiks, jo, saskaroties ar grūtībām – dzimst jaunas idejas! Piemēri kā Džovanni Bokačo, Stīvs Džobss, Bils Geitss – ar savu sniegumu un idejām parāda, ka oriģināla domāšana un vismaz divreiz ātrāka kustība par pārējiem – virza uz attīstību!

Studijas dod mums iespēju iemācīties daudz jauna pašiem par sevi – tas ir arī tāds sevis izzināšanas un novērtēšanas laiks. Vajag daudz spēka un drosmes, lai uzdrīkstētos saprast, kas esi un ko dzīvē vēlies. Tāpēc ir tik labi apzināties, ka līdzās ir cilvēki, kas novērtē, atbalsta un tic!

Lai gan šogad mums izpaliek iespēja vienuviet sapulcināt visus tuviniekus un draugus, kas Jūs atbalstījuši studiju laikā, mums ir svarīgi, lai zini, ka jau kopš pirmās dienas Jūs esat arī daļa no Banku augstskolas ģimenes.

Savā vēlējumā absolventiem Līga Peiseniece atgādināja par tikšanos pirms vairākiem gadiem 1.septembrī, kad viņai bija iespēja izstāstīt par Banku augstskolu. Par studiju procesu, pasniedzējiem un viņu iespējām iegūt vērtīgas zināšanas un attīstīt prasmes. Tas bija Banku augstskolas solījums viņiem. Prorektore pauda prieku, ka viņi noticēja šim solījumam.

Šis pavasaris ir bijis pilns ar izaicinājumiem, bet Banku augstskolā visi esam šos izaicinājumus pieņēmuši un pārvarējuši. Arī diploma izsniegšanas dienas organizēšana bija izaicinājums – Banku augstskola domāja, kā pasargāt absolventus un darbiniekus, kā ievērot 2m distanci.

Ņemot vērā drošības aspektus, šoreiz uz galda absolventus sagaidīja viņu diploms, vēstule un roze no Banku augstskolas. Nebija rokasspiedieni, bet bija daudz laba vēlējumi, un kopīga fotografēšanās par piemiņu no šīs dienas.

Visu šo studiju gadu laikā Banku augstskolas darbinieki – pasniedzēji ir pildījuši šo solījumu. Ir bijuši gan atbalstoši, gan prasīgi, lai studiju laiks nav viegls kā pastaiga, bet, lai tas ir izaicinājumiem un ieguvumiem bagāts laiks. Lai pabeidzot studijas, absolventi būtu jaunā zināšanu un prasmju līmenī, lai viņi būtu tik bagāti, ka varētu dalīties zināšanās ar citiem. Lai lepotos ar paveikto un lepotos ar Banku augstskolas diplomu.

Pirmā līmeņa un bakalaura studenti esot ļoti motivēti. Varot patiesi apbrīnot viņu spēju savienot grūti savienojamas lietas – studijas Banku augstskolā sestdienās, individuālas studijas vakaros, darbu un ģimenes dzīvi. Pateicoties šai spējai absolventi varējuši paveikt daudz.

Daudzi no absolventiem izmantojuši dažādas Banku augstskolas iespējas, lai slīpētu savas prasmes un pārbaudītu savu varēšanu – aktīvi piedalījušies Banku augstskolas studentu pašpārvaldē, dziedājuši korī, sportojuši Banku augstskolas komandās, braukuši Erasmus studijās un devušies praksē, braukuši pat vairākas reizes biznesa nedēļās. Un par to ir patiess prieks, ka studijas uztvēruši, kā jaunas pieredzes iegūšanu, izaicinājumu pieņemšanu un pārvarēšanu.

Prorektore atgādināja, ka daudziem no absolventiem arī prakses laiks bija īpašs, tā bija iekāpšana nezināmajā pieaugušo pasaulē, iepazīšanās ar līdz šim nezināmiem darba pienākumiem, ar uzņēmuma kultūru, jauniem cilvēkiem. Un tas viss ir viņu bagātinājis. Pilnīgi noteikti ir notikušas pozitīvas, neatgriezeniskas pārmaiņas viņu personībās.

Banku augstskola ir gatava būt absolventu atbalsts un izaicinātājs arī maģistra līmeņa studijām. Īsa vasaras atpūta un turpināt izglītības piedzīvojumu!

Maģistratūras studijās būtiski nemainās personība, bet kompetenču kopums gan.

Maģistratūra būtiski atšķiras no bakalaura studijām ar studentu vēlmi un varēšanu maksimāli iegūt no studiju procesa, iegūt no pasniedzēja, iegūt no grupas biedriem un vēlmi izveidot sadarbības tīklus. Ar vēlmi uzzināt maksimāli daudz kādā noteiktā jomā un attīstīt tajā savu ekspertīzi. Ja visu to studenti spējuši  paveikt maģistra studiju laika, tad var teikt, ka viņu studijas ir bijušas ar pievienoto vērtību. L.Peiseniece novēlēja iegūto ekspertīzi likt lietā un dalīties ar savām zināšanām gan savā ģimenē, gan darba vietā, gan sabiedrībā un neapstāties savā izaugsmē, jo katra jaunā iegūtā kompetence veido personību ar unikālu kompetenču salikumu.

Visiem absolventiem tika novēlēts nepazaudēt saikni ar Banku augstskolu, izmantot iespēju apmeklēt Banku augstskolas atvērtās lekcijas un piedāvātos kursus.

Un noslēgumā augstskolas vadība un personāls pauda vislabākos vēlējumus no visiem pasniedzējiem, kuri ar absolventiem ir bijuši viņu izaugsmes ceļā. Daudzi vēlējās būt kopā ar absolventiem šajā dienā, tomēr ierobežojumu dēļ tas nebija iespējams. Ja absolventi vēlas pateikties saviem pasniedzējiem, kuri viņiem daudz devuši, nosūtīt labos vārdus var e-pasta vēstulē vai video sveicienā. Prieks vairo prieku!