Banku augstskola un Bilances akadēmija rīko “E-komercijas darījumi un grāmatvedības uzskaite” kursus

13.09.2019.

Banku augstskola sadarbībā ar Bilances akadēmiju rīko kursus “E-komercijas darījumi un grāmatvedības uzskaite”. Kursu mērķis ir apgūt un izprast elektroniskās komunikācijas un digitālo datu transakcijas, kas ir saistītas ar preču un pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu tiešsaistē, elektronisko norēķinu sistēmas, reklāmas izvietošanu e-vietnēs un šo darījumu grāmatvedības uzskaiti.

Kursus pasniedz MBA Eduards AKSJOŅENKO, uzņēmējs, konsultants, Banku augstskolas Mārketinga un Produktu attīstības daļas vadītājs un pasniedzējs, specializācija – e-komercijas stratēģiju izstrāde un MBA, Ph.D.cand. Ieva KOZLOVSKA, Banku augstskolas pasniedzēja, specializācija – grāmatvedība, audits, nodokļi.

Mācību kursi notiks Banku augstskolā, K. Valdemāra ielā 161, Rīgā:

 • 02.10.2019.
 • 04.10.2019.
 • 10.10.2019.
 • 11.10.2019.
 • 16.10.2019.

Mācību kursa saturs (40 mācību stundas)

 1. E-komercijas nozares raksturojums. Tiešsaistē veikto darījumu veidi (preču un pakalpojumu pārdošana).
 2.  Programmu, kuras tiek izmantotas pasūtījumu pieņemšanai interneta vidē, raksturojums (legalitāte, tiesiskais pamatojums).
 3. Šo programmu darbības principi:
  – vai programmā var iegūt informāciju par pasūtījumu veicējiem, pasūtījumu skaitu un vērtību konkrētajā periodā;
  – kā tiek uzskaitīta atlaižu sistēma pastāvīgajiem pircējiem;
  – kāda ir sasaiste ar e-pastu vai citas formas uzskaites sistēmu;
  – kāda ir sasaiste ar preču pasūtījumu (iepirkumu) uzskaiti.
 4.  Programmās esošās informācijas uzglabāšanas ilgums un vieta (dators, serveris, “mākoņi”).
 5. Elektroniskie norēķini:
  – kāda ir programmas sasaiste ar banku servisu pakalpojumu sniedzējiem (maksājumi ar banku norēķinu kartēm);
  – kāda ir programmas sasaiste ar telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem (paaugstinātas maksas īsziņām (SMS));
  – kāda ir programmas sasaiste ar PayPal un citām līdzīgām speciālajām maksājumu sistēmām.
 6. Līgumi ar citām kompānijām par reklāmas (banneru) izvietošanu pārdevēja tīmekļa vietnē:
  – kā tiek uzskaitīts reklāmas lapu apmeklējumu biežums, vai programmā tas ir redzams;
  – kā notiek samaksa par pircēju aplūkotajām reklāmām.
 7. E-komercijas darījumu grāmatvedības uzskaite.

Vienas dienas (8 māc. st.) laika plāns

 

Laiks Darbība
8.45 – 9.00 Reģistrācija (1. mācību dienā)
9.00 – 10.30 Mācības (2 māc. st.)
10.30 – 10.45 Starpbrīdis
10.45 – 12.15 Mācības (2 māc. st.)
12.15 – 12.45 Starpbrīdis
12.45 – 14.15 Mācības (2 māc. st.)
14.15 – 14.30 Starpbrīdis
14.30 – 16.00 Mācības (2 māc. st.)

* viena mācību stunda – 45 min.

Mācību kursa apmeklētāji saņems apliecību par mācību kursa apgūšanu.

 

Dalības maksa – EUR 285.00 + PVN (cena ar PVN EUR 344.85).

Dalības maksā iekļauti mācību materiāli.

Pieteikšanās un rēķinu apmaksa – līdz 30. septembrim (ieskaitot)!

Papildu informācija:

Zanda Raciborska – zanda@lid.lv; 67606110