Banku augstskola un If apdrošināšana paraksta sadarbības līgumu

13.01.2015.

Šodien, 13.janvārī, Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs un if P&C Insurance AS valdes priekšsēdētājs Andris Morozovs parakstīja sadarbības līgumu, kas paredz veicināt risku vadības un apdrošināšanas jomas atpazīstamību un paaugstināt nozares profesionāļu un topošo speciālistu kvalifikācijas līmeni.

„Šodien parakstītais sadarbības līgums ir apliecinājums, ka apdrošināšanas nozare novērtē Banku augstskolā piedāvātās studijas risku vadības un apdrošināšanas jomā, un ir gatava iesaistīties studiju programmu pilnveidē, pētniecības un inovāciju attīstīšanā, kā arī jauno speciālistu atbalstā jau studiju laikā,” ar gandarījumu uzsver Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs.

„Laikā, kad potenciālo studentu skaits demogrāfiskās „bedres” iespaidā ir samazinājies, apdrošināšanas sabiedrība jo īpaši aktualizē jautājumu par nākamo speciālistu piesaisti gan savam uzņēmumam, gan nozarei kopumā. Kopīgiem spēkiem mums jāveicina apdrošināšanas jomas atpazīstamība un atzīšana sabiedrībā, īpašu uzmanību pievēršot nozares profesionāļu un topošo speciālistu kvalifikācijas līmeņa celšanai,” saka If P&C Insurance AS valdes priekšsēdētājs A.Morozovs.

Sadarbības līgums paredz apdrošināšanas sabiedrības iesaisti gan studiju programmu izstrādē un pilnveidošanā, gan semināru, vieslekciju un kvalifikācijas kursu organizēšanu. Īpašs uzsvars tiks likts uz pētniecības un inovāciju attīstīšanu, nodrošinot, ka studentu bakalaura darbi tiek izstrādāti par nozarei patiešām aktuālām tēmām. Kā apliecinājumu izcila rezultāta novērtēšanai If P&C Insurance sadarbības līgumā apņēmusies akadēmiskā gada noslēgumā pasniegt naudas balvu labākā bakalaura darba izstrādātājam.

„Izglītība vienā no lielākajām finanšu nozarēm pasaulē – apdrošināšanā ir unikāla iespēja, ko Latvijā piedāvā tikai Banku augstskola. Finanšu analītiķis, finanšu produktu vadītājs, aktuārs, risku menedžeris, apdrošināšanas speciālists – tie ir amatu piemēri, kur studenti var  veidot savu karjeru pēc izglītības iegūšanas,” saka studiju programmas „Risku vadība un apdrošināšana” direktors Māris Krastiņš. Viņš uzsver, ka nozares pārstāvju pieprasījums pēc šīs  programmas absolventiem arvien pieaug, un pozitīvi ir tas, ka apdrošināšanas sabiedrības izrāda patiesu ieinteresētību sadarboties jauno speciālistu sagatavošanā un atbalstā.

Jau tuvākajā laikā Banku augstskola plāno noslēgt sadarbības līgumus ar vēl piecām apdrošināšanas sabiedrībām.

IMG_9722

No kreisās: Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs un if P&C Insurance AS valdes priekšsēdētājs Andris Morozovs.

Banku augstskolas
Komunikācijas un mārketinga daļa
67709290, 26331378,