Banku augstskolā tiks īstenots pēcdoktorantūras pētniecības projekts

30.08.2017.

Šī gada 28. augustā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Banku augstskola (BA) noslēdza līgumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” Pētniecības pieteikuma īstenošanu, kas ir projekts “Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai, vienošanās Nr.1.1.1.2/16/I/001.

Banku augstskolā tiks īstenots pētniecības projekts “Produktu attīstības metodes un procesu pārvaldība IKT uzņēmumos ar augstas izaugsmes potenciālu un to pieredzes izmantošanas iespējas līdzīga profila uzsācējuzņēmumos Latvijā”1.1.1.2/VIAA/16/089. Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir izstrādāt metodoloģisko bāzi IKT nozares uzsācējuzņēmumiem Latvijā inovatīvu augstas izaugsmes potenciāla produktu attīstīšanai un virzīšanai Latvijas un ārvalstu tirgos. Pētniekam ir interese izpētīt, kādas produktu attīstības metodes tiek izmantotas un kā tiek veikta produktu/pakalpojumu izstrādes un attīstības procesu pārvaldība IKT uzņēmumos ar augstas izaugsmes potenciālu, vienlaikus izvērtējot šīs pieredzes izmantošanas iespējas IKT nozares uzsācējuzņēmumos Latvijā.

Pētnieks Didzis Rūtītis pētījuma nozīmi skaidro: “Ikdienā darbojoties ar biznesa attīstības jautājumiem gan informācijas tehnoloģiju “startup” jeb jaunuzņēmumu vidē, gan arī jau stabila un liela IT nozares uzņēmuma ietvaros secināju, ka līdz šim nav tikušas apkopotas un sistematizētas zināšanas par informācijas tehnoloģiju produktu attīstīšanas metodēm stabilos IT nozares uzņēmumos un kā tās izmantot inovatīvu ideju attīstīšanai jaunuzņēmumu vidē. Domāju, ka mana pētījuma rezultātā iegūtie secinājumi un pētījuma zinātniskā novitāte palīdzēs inovatīvu ideju autoriem un jaunuzņēmumu dalībniekiem ātrāk nonākt līdz tirgū pieprasītiem IT produktiem, lai veiksmīgāk konkurētu ne tikai vietējā tirgū, bet arī globālā mērogā.”

VIAA informē, ka tika saņemti 246 pēcdoktorantūras pētniecības projektu pieteikumi un to zinātniskās kvalitātes vērtēšanu veica Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļautie eksperti no 34 valstīm.