Banku augstskola tika pārstāvēta CFA Institute research challenge

02.05.2019.

Pirmo reizi Banku augstskola tika pārstāvēta CFA (Chartered Financial Analyst) Institūta rīkotajā CFA Institute research challenge konkursā. Konkursā piedalījās studentu komandas no Polijas, Lietuvas un Latvijas, kuru mērķis bija veikt fundamentālo analīzi PKN Orlen – Polijas lielākajam naftas pārstrādes, naftas mazum un vairumtirgotājam.

Saruna ar Banku augstskolas studentu, Daini Krasovski, kurš piedalījās CFA Institute research challenge.

  • Kas ir CFA (Chartered Financial Analyst)?

CFA ir viena no respektētākajām un novērtētākajām finanšu akreditācijām un tā tiek uzskatīta par “caurlaidi” un priekšrocību investīciju menedžmentā un korporatīvajās finanšu profesijās.

Lai iegūtu CFA grādu, nepieciešams nokārtot trīs līmeņa eksāmenus, kas balstīti uz mācību vielu no pasaules labākajām praksēm.

  • Kas ir CFA Institute research challenge?

Šis ir CFA rīkots konkurss, kurā sacenšas komandas no dažādām universitātēm. Šogad CFA Poland rīkotajā konkursā piedalījās komandas no Polijas, Lietuvas un Latvijas. Kā vienīgā no Latvijas piedalījās Banku augstskolas komanda.

Komandām konkursā ir jāveic fundamentālā analīze biržā tirgotam uzņēmumam, jānosaka tā patiesā vērtība un balstoties uz to jāiesaka investoram kādas darbības veikt ar akciju – pirkt, pārdot vai turēt. Šogad CFA Poland izvēlējās, ka analizējamais uzņēmums būs PKN Orlen – Polijas lielākais naftas pārstrādes, naftas mazum un vairumtirgotājs.

“The CFA Institute Research Challenge is a competition between university-sponsored teams that research a designated publicly traded company, prepare a written report on that selected company, and then present their findings to a panel of judges. The competition has three levels: local, regional, and global. Winners at the local level advance to compete against teams within their geographic region at the regional level. Winning teams at the regional level advance to compete at the global level. One team is designated the ultimate winning team, or champion, at the global level.  No purchase is necessary in order to participate. The decisions of CFA Institute interpreting these rules shall be final and binding upon all teams and local level hosts.”

  • Kam ir paredzēts šis konkurss?

Konkurss paredzēts jebkāda līmeņa studentiem. Vairāk informācijas var atrast CFA Poland un CFA Institute interneta adresēs:

  • Kā tas notika?

Tika izvēlēta cilvēku komanda un tā tika pieteikta CFA Poland, kur tika paziņots pētāmais uzņēmums. Tālāk tika organizēts kick-off meetings PKN Orlen galvenajā mītnē, Plockā, Polijā. Komandām tika dots laiks sagatavot un iesūtīt žūrijai PKN Orlen ziņojumu no investora skatu punkta. Ziņojumam tika noteikts 10 lapaspušu limits un 20 lapaspušu limits pielikumiem. Katrs ziņojums tika izvērtēts no 5 neatkarīgiem žūrijas locekļiem. Ziņojums tika vērtēts pēc tā kopsavilkuma, būtiskākajiem apsvērumiem, uzņēmējdarbības apraksta, industrijas apskata un PKN Orlen konkurētspējīgās priekšrocības, investīciju kopsavilkuma, uzņēmuma finanšu analīzes un vērtības noteikšana un investīciju riskiem.

  • Kas tika darīts CFA konkursa ietvaros?

Padziļināti izpētīts uzņēmums PKN Orlen, galvenokārt pielietojot fundamentālās analīzes metodes. Noteikta uzņēmuma patiesā tirgus vērtība, sagatavots visaptverošs, kompakts ziņojums par uzņēmumu no investoru skata punkta un izstrādātas rekomendācijas investoru rīcībai ar akciju.

  • Kāpēc Tu piedalījies konkursā?

Lai gūtu starptautisku pieredzi, pārbaudītu savas zināšanas un salīdzinātu iegūtās zināšanas Banku augstskolā ar citu augstskolu studentu pieredzi.

  • Kāpēc ir svarīgi piedalīties šādos pasākumos?

Piedaloties starptautiskos pasākumos ir iespējams nostiprināt savas zināšanas, pielietot augstskolā iegūtās zināšanas praktiski un iegūt jaunas zināšanas. Bez tam tā vienmēr ir vērtīga laika pavadīšana ar citu valstu studentiem.

  • Ko Tu ieguvu piedaloties šajā pasākumā?

Padziļināju augstskolā iegūtās zināšanas un apvienoju vairākos kursos iegūtās zināšanas vienuviet.

  • Kāpēc Tu ieteiktu piedalīties citiem?

Lai padziļinātu, pārbaudītu un nostiprinātu augstskolā iegūtās zināšanas, kā arī lai izmēģinātu kā ir būt īstam finanšu analītiķim