Banku augstskola starptautiskajā EUROWEEK pasākumā

10.05.2022.

 

Banku augstskola starptautiskajā EUROWEEK pasākumā

 

Laikā no 2022. gada 25. līdz 29.aprīlim, Banku augstskola veiksmīgi piedalījās Lilles Universitātes (Lille, Francija) rīkotajā starptautiskajā EUROWEEK tīklošanās pasākumā. 

Starptautiskais EUROWEEK tīklošanās pasākums ir ikgadēja studentu konference, kas kopš 2001. gada tiek organizēta starptautiskā universitāšu sadarbības projekta/tīkla PRIME Networking ietvarā. Pasākuma laikā mācībspēki un studenti no dažādām valstīm, strādājot un mācoties kopā starptautiskās komandās, izstrādā  risinājumus par dažādām tēmām. Šī gada tēma bija “Dizains un korporatīvā sociālā atbildība” (“Design and Corporate Social Responsibility”). Banku augstskolu pārstāvēja 4 studenti, kuri strādāja projektu komandās kopā ar studentiem no Francijas, Amerikas Savienotajām Valstīm un Zviedrijas. Studentus atbalstīja un konsultēja 3 mācībspēki no Banku augstskolas. Savukārt akadēmiskais personāls dalījās savā pieredzē par internacionalizāciju un starpdisciplinaritāti mācību procesā, tādējādi, veicinot Eiropas dimensiju ārpus Eiropas.

Banku augstskolas rektore Dr. Līga Peiseniece uzsver, ka šāda rakstura pasākums veicina starptautisku un starpkultūru mācīšanu un mācīšanos, sniedzot pievienoto vērtību augstākās izglītības nodrošināšanai strauji mainīgajā globālajā vidē. EUROWEEK 2022 tēma ir ļoti aktuāla mūsdienu ģeopolitiskās situācijas kontekstā un sekmē atbildīgu attieksmi pret mazaizsargātām cilvēku grupām.