Banku augstskola starptautiskā līmenī organizē diskusijas par ilgtspējas un zaļās ekonomikas jautājumiem

17.04.2015.

No 13. līdz 17.aprīlim Banku augstskola darbojas „Nordplus Horizontal” programmas zīmē, organizējot aktivitātes par ilgtspējas un zaļās ekonomikas tēmām projekta „Business Startups in Baltic Region” intensīvās nedēļas ietvaros.

Pateicoties Banku augstskolas Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedras profesores Dzintras Atstājas iniciatīvai, studenti no Dānijas, Nīderlandes, Francijas, Itālijas, Igaunijas, Čehijas, Slovākijas, Turcijas, Dienvidkorejas un Latvijas dalījās pētījumu pieredzē un diskutēja par zaļās ekonomikas un videi draudzīgas uzņēmējdarbības uzsācēju atbalsta instrumentu veidošanu.

Studenti programmas ietvaros jau bija veikuši pētījumus par uzņēmējdarbības uzsākšanas tēmām Baltijas jūras reģionā. Banku augstskolas organizētā Intensīvā nedēļa „Ilgtspēja, videi draudzīga un zaļa ekonomika” bija noslēdzošais posms projekta norisē.

Intensīvās nedēļas ietvaros aktivitātes ietvēra gan Banku augstskolas absolventu un docētāju prezentācijas, gan Latvijas un ārvalstu studentu grupu darbus, diskusijas, lietišķās spēles, prezentācijas un vizītes pie valsts un privātās nozares sadarbības partneriem. Studentiem bija iespēja salīdzināt dažādu valstu pieejas ilgtspējas tēmu un problēmu risināšanā, kā arī iepazīties ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un TechHub Riga pieredzi.

„Nordplus Horizontal” programmas intensīvās nedēļas „Ilgtspēja, videi draudzīga un zaļa ekonomika” aktivitātēs, ko Rīgā organizēja Banku augstskola, piedalījās vairāk kā 20 studenti no Latvijas, Igaunijas un Dānijas.