Banku augstskola šogad sāks uzņemšanu studiju programmā “BIZNESA PROCESU VADĪBA”

22.05.2020.

Banku augstskola 2020.gada 14. aprīlī ir saņēmusi licenci  īstenot jaunu un unikālu profesionālo bakalaura studiju programmu BIZNESA PROCESU VADĪBA (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT)”, kas tika izstrādāta kopā ar darba devējiem, mācībspēkiem, esošajiem un topošajiem studentiem, un ir pielāgota aktuālajām globālā tirgus vajadzībām.

For ENGLISH see: https://bpv.ba.lv/en/

Ar modernā menedžmenta programmas saturu, kā arī pasniedzējiem un mentoriem var iepazīties https://bpv.ba.lv/

Programmas mērķis – sagatavot izcilus nākamās paaudzes līderus biznesa procesu vadībā darbam strauji mainīgos apstākļos.

Programma tiks īstenota latviešu un angļu valodā klātienē, kā arī tālmācībā. Uzņemšana 2020./21. studiju gada programmā notiks jau šovasar – elektroniski piesakoties vienotājā uzņemšanas sistēmā.

Ņemot vērā pasaules straujās pārmaiņas, dažreiz studētgribētājiem ir sarežģīti izvēlēties savu nākamo profesionālās darbības virzienu uzreiz pēc skolas absolvēšanas. Lai to atvieglotu, pirmie divi studiju gadi tiks veltīti studenta personības attīstībai, stimulējot intelektuālo spēju nostiprināšanu un atvērtību jauniem skatījumiem, pieejām un domāšanas veidiem, lai attīstītu līderības prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnē. Un tikai trešajā studiju gadā studentiem būs jāizvēlas vienu no trim specializācijām (uzņēmuma, personāla vai mārketinga vadītājs), tādejādi veicinot konkurētspējīgu zināšanu un praktiskās pieredzes iegūšanu uzņēmumu un struktūrvienību vadībā starptautiskajā vidē.

Programmas direktore Lilita Sparāne uzsver, ka jaunās studiju programmas ietvarā izaicinājumi gaida ne tikai studentus, bet arī docētājus un darba tirgus pārstāvjus, jo sadarbība ir galvenais mūsdienu nosacījums, ko izvirza straujās pārmaiņas pasaulē. Grupu darbs, risinot biznesa problēmsituācijas, izstrādājot inovatīvu ideju ieviešanas plānus, un arī ieviešot tās dzīvē kopā ar organizāciju pārstāvjiem, prasīs jaunu pieeju izmantošanu gan gatavojot lekcijas, gan mentorējot darbu, gan izstrādājot prototipus un testējot tos dzīve, gan arī apgūstot tādas jaunas studiju metodes kā starptautiskie virtuālie hakatoni, spēļošana, simulācija, eksperimentēšana u.c.

Studijās liels uzsvars tiks likts uz modernu projektu vadību, ņemot vērā digitālās transformācijas attīstību, cilvēkresursu piesaistes un talantu vadības nepieciešamību,  praktisko biznesa gadījumu analīzi, dizaina un sistēmiskās domāšanas principu izmantošanu gan stratēģiskās vadības, gan mārketinga un pārdošanas jomās.

Vairāk informācijas: https://www.ba.lv/studijas/programma/biznesa-procesa-vadiba/

Studiju programmā izstrādāta ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/008 “Atbalsts Banku augstskolas studiju programmu attīstībai ES valodās” ietvaros.