Banku augstskola saņem starptautisku balvu par finanšu pratības veicināšanu

08.10.2021.

Šodien, 8.oktobrī Banku augstskola the Baltic Management Development Association (BMDA) 19. konferences laikā saņēma novērtējuma balvu par nozīmīgu ieguldījumu finanšu pratības veicināšanā Latvijā. BMDA ir vadības zinātnes attīstības un sadarbības organizācija, kurā apvienojušās biznesa skolas un universitātes, biznesa vides profesionāļi no Baltijas un citām valstīm. Kopā 70 biedri no 27 valstīm.
Vairāk:
bmda.net/BMDA/about-bmda

Fotoattēlā: BMDA 9. konference 08.10.2021. tiešsaistē – balvas pasniegšana Banku augstskolai

Banku augstskola ir novērtēta kā nozīmīga finanšu pratības aktivitāšu veicinātāja Latvijā – piedalījusies pirmās “Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2014–2020” izstrādē un vadījusi otrās “Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2021–2027” konceptuālo izstrādi.

Banku augstskolas rektore dr. Līga Peiseniece:

“Paldies BMDA par šo augsto novērtējumu! Banku augstskola ir bijusi šo iniciatīvu dalībniece Latvijā kopš pašiem pirmsākumiem 2014. gadā, veidojot pirmo stratēģiju. Mēs kā biznesa un finanšu vadības augstskola esam ieinteresēti gudras un apdomīgas sabiedrības attīstībā, kas zina, kā pelnīt naudu un kā to tērēt, tādēļ turpināsim iesākto pētīsim un analizēsim, iedvesmosim un veicināsim finanšu pratības attīstību Latvijā! Paldies visiem maniem kolēģiem, lektoriem un skolotājiem, pētniekiem un ekspertiem, visai finanšu pratības saimei, kas veicinājusi finanšu prasmes, un Latvijā! Mūsu līdzdalība būs būtiska arī turpmāk gan finanšu ekspertīze, gan kiberdrošības ekspertu iesaiste, mazinot iedzīvotāju zaudējumus krāpniecības dēļ.” 

Fotoattēlā: BMDA 9. konference 08.10.2021., BMDA prezidents Virgīnijs Kundrots un Banku augstskolas rektore dr. Līga Peiseniece

Banku augstskola finanšu pratības jomā ir īstenojusi dažādus pētniecības projektus un kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti izveidojusi jaunu studiju programmu “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas”. Vairāk: ba.lv/augstskola/zina/sakam-istenot-latvijas-finansu-pratibas-strategiju-2021-2027/ . “Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija 2021–2027”: finansupratiba.lv/strategija/

Banku augstskolas pieredzes apraksts: Application_ for BMDA Award_BASBF_2021.