Banku augstskola saņem prestižo CEEMAN IQA starptautisko kvalitātes akreditāciju

23.07.2020.

Banku augstskola ar lepnumu paziņo, ka 2020. gada jūlijā augstskolai piešķirts prestižais CEEMAN IQA (IQA – International Quality Accreditation/Starptautiskā kvalitātes akreditācija) studiju un pētniecības vadības sistēmas kvalitātes novērtējuma sertifikāts.

Banku augstskolas rektors, profesors Andris Sarnovičs uzsver:

CEEMAN IQA novērtēšanas procesā Banku augstskolai kā akadēmiskai biznesa izglītības institūcijai bija iespēja apliecināt tās studiju un pētniecības vadības sistēmas kvalitāti un spēju nepārtraukti to uzlabot.

Šis sertifikāts demonstrē to, ka visas augstskolā īstenojamās studiju programmas ir vērstas uz nepārtrauktu attīstību, spēj efektīvi un elastīgi pielāgoties darba tirgus izaicinājumiem un nākotnes attīstības tendencēm. To mērķis ir izglītot nākamās paaudzes vadītājus, tostarp arī tādās jomās, kā finanses, kiberdrošība un “fintech”. Būtiska panākumu atslēga, kas rada priekšnoteikumus šīs starptautiski atzītās CEEMAN IQA, jeb biznesa izglītībā specializētas institūcijas akreditācijas iegūšanai, ir augstskolas akadēmiskā un vispārējā personāla mērķtiecīga sadarbība. Tā norāda uz to, ka mums ir pamats lepoties ar mūsu personālu, sadarbības partneriem, studentu un absolventu sasniegumiem.

CEEMAN IQA akreditētas biznesa augstskolas statuss sekmē Banku augstskolas un studiju programmu atpazīstamību pasaulē, studiju kvalitātes un pārvaldības procesu tālāku uzlabošanu, kā arī veicina jaunu starptautisku pētniecības un akadēmiskās sadarbības tīklu veidošanos.”

Starptautiskā studiju un pētniecības vadības sistēmas kvalitātes novērtēšana apliecina, ka Banku augstskola ir gatava nākotnes izaicinājumiem, ar kuriem šodien saskaras biznesa mācību iestādes visā pasaulē. Banku augstskola jau šodien studentiem piedāvā ar biznesa vidi cieši saistītu, modernu un personalizētu mācību pieredzi, kā arī dalību starptautiskos projektos, kas ir neatņemama 16 bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu sastāvdaļa.

Studiju process augstskolā tiek izstrādāts un attīstīts ciešā sadarbībā ar nozares pārstāvjiem, īstenojot mūsdienīgu pieeju studentu vajadzību nodrošināšanai digitālajā laikmetā un vienlaikus sagatavojot profesionālus, pārliecinātus un ētiskus komandas dalībniekus un nākotnes līderus.

Starptautiskais CEEMAN IQA akreditācijas statuss Banku augstskolai ir piešķirts līdz 2026. gada jūlijam. Svinīga sertifikāta pasniegšanas ceremonija –  notiks CEEMAN ikgadējā konferencē 2020. gada septembrī.

 

CEEMAN IQA starptautisko kvalitātes novērtēšanas procesu līdzfinansē ESF  projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/001 “Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei”