Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru – ESF projekts darbinieku profesionālai pilnveidei

29.01.2021.

Banku augstskola sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 2021.gada janvārī ir veiksmīgi noslēgusi ESF projektu Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Attālināto mācību kārtas īstenošanu Banku augstskolā.

Šajā kārtā  Banku augstskola, ievērojot  ESF projekta īstenošanas  prasības,   mācības  īstenoja  attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu piedāvātās iespējas.

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  mērķis ir  pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai veicinātu  darbaspēka kvalifikācijas celšanu atbilstoši  darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Banku augstskolā Attālinātās kārtas ietvaros projekta dalībnieki ir ieguvuši zināšanas šādās izglītības programmās:

  • Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība;
  • Digitālais mārketings
  • Digitālās prasmes personām ar priekšzināšanām

Attālinātās kārtas  pieaugušo mācību projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” dalībnieki saņēma kredītpunktus atbilstoši apgūtajam studiju kursam un  elektroniski parakstītas  apliecības par studiju kursa apguvi.

Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra, ar mērķi pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projekta īstenošanas periods ir no 2017. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, projekta finansējuma avots ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums.