Banku augstskola piedalās Karjeras nedēļā 2014

13.10.2014.

Jau trešo gadu pēc kārtas Valsts izglītības attīstības aģentūra organizē  Karjeras nedēļu, kas visā Latvijā notiek no 13. līdz 17.oktobrim. Karjeras nedēļā šogad aktīvi piedalās arī Banku augstskola, gan dodoties ciemos uz Latvijas skolām, gan arī uzņemot skolēnus augstskolas telpās.

Karjeras nedēļā skolēnus aicinās iepazīt savu profesiju un sevi, gūt pieredzi, būt uzņēmīgam, izzināt informācijas resursus, savukārt vecākus rosinās palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru.

Ņemot vērā Karjeras nedēļas tematiku, Banku augstskolas rektors A. Sarnovičs 15.oktobrī dosies uz Ogres 1.vidusskolu, kur vecāko klašu skolēniem vadīs lekciju par personīgās attīstības, izglītības un karjeras jautājumiem un vispārējiem finanšu pratības jautājumiem. Banku augstskolas asoc.prof. L.Peiseniece Ogresgala pamatskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā, Rēzeknes 1.vidusskolā un Nautrēnu vidusskolā ar skolēniem runās gan par biznesa izglītība, gan dzīves mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu. Savukārt Daugavpils Valsts ģimnāzijā L.Peiseniece un docente A. Ziemele lekcijā jauniešus iepazīstinās  ar banku speciālista profesiju.

Banku augstskolas karjeras centra prakses vadītājs I.Pilinieks Rīgas Teikas vidusskolā un Saldus Karjeras centrā runās par karjeras iespējām pēc finanšu un uzņēmējdarbības izglītības iegūšanas, akcentējot arī  prakses iespējas un to nozīmi izglītības iegūšanas procesā.  Docents A.Fomins Suntažu vidusskolas un  Madlienas vidusskolas skolēnus iepazīstinās ar lekciju “Atbildīga aizņemšanās”.  Savukārt docents K. Lešinskis dosies uz Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolu, kur ar vecāko klašu skolēniem pārrunās  tēmas  – „Latvijas ekonomika. Kāda tā ir?”  un  “Pieci iemesli, kādēļ kļūt par uzņēmēju”. Lekcijās tiks izmantota gan teorētiskā, gan praktiskā pieredze, kas būtiska jebkuram uzņēmējam.

Karjeras nedēļas ietvaros skolēniem tiek dota iespēja arī apmeklēt Banku augstskolu. 14.oktobrī augstskolā  viesosies audzēkņi no  Bauskas Valsts ģimnāzijas. Skolēni tiks iepazīstināti ar starpkultūtu saskarsmi un komunikāciju, lekciju vadīs docente Sandra Kraže. Savukārt 16.oktobra pēcpusdienā Banku augstskola uzņems Rīgas Kultūru vidusskolas audzēkņus. Skolēniem būs iespēja tikties ar Banku augstskolas absolventiem, uzklausīt viņu veiksmes stāstus, kā arī piedalīties prof. T.Volkovas lekcijā par radošajām industrijām.

Karjeras nedēļas ietvaros Banku augstskolas speciālisti ar teorētiskām un praktiskām zināšanām iedrošinās skolēnus izvēlēties sev saistošāko profesiju, kā arī iepazīstinās ar  finanšu, uzņēmēja, baņķiera un ekonomista profesijas iespējām.

Karjeras nedēļas mērķis ir palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties savām spējām, interesēm un iespējām atbilstošu izglītības ceļu un nākamo profesiju. Es būšu … Vai zini, kas būsi Tu?” – atbildi uz šo jautājumu palīdzes rast Karjeras nedēļas daudzveidīgie pasākumi.

Ikviena skola arī pēc Karjeras nedēļas noslēguma, visa mācību gada garumā, var droši aicināt ciemos Banku augstskolas docētājus, kuri saistošās lekcijās ar jauniešiem gatavi pārrunāt daudzas svarīgas tēmas gan saistībā ar nākamās profesijas izvēli, atbildīgu lēmumu pieņemšanu savā dzīvē un daudziem citiem jautājumiem. Informācija par bezmaksas lekcijām pieejama Banku augstskolas mājaslapā: https://www.ba.lv/node/4476

Banku augstskolas
Komunikācijas un mārketinga daļa
67709290, 26331378