Banku augstskola paraksta sadarbības līgumu ar AAS ”BALTA”

10.02.2015.

Šodien Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs un AAS ”BALTA” valdes priekšsēdētājs Bogdans  Benčaks (Bogdan Benczak) parakstīja sadarbības līgumu, kura mērķis ir paaugstināt risku vadības un apdrošināšanas jomas atpazīstamību un atzīšanu sabiedrībā, kā arī sekmēt nozares profesionāļu un topošo speciālistu kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanu.

Līguma ietvaros tiks pilnveidotas studiju programmas, organizēti semināri, vieslekcijas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursi. Studenti un mācībspēki iesaistīsies pētniecības, inovāciju attīstīšanas un citos sadarbības projektos.

Sadarbības līguma ietvaros plānota arī  finansiālā atbalsta sniegšana izglītībai, un jau šodien tika parakstīts arī ziedojuma līgums starp AAS ”BALTA un nodibinājumu „Banku augstskolas fonds”. Līgumā abas puses vienojas par abpusēju sadarbību augstākās izglītības, zinātnes un kultūras attīstīšanā, un šodien BALTA pasniedza augstskolai čeku 1500 eiro apmērā. Ziedojuma mērķis ir atbalstīt studiju pieejamību, 2015./2016.studiju gadā nodrošinot stipendiju talantīgam studentam Banku augstskolas bakalaura studiju programmā „Risku vadība un apdrošināšana”.

„Mēs, kā Latvijas vadošais apdrošinātājs, uzskatām par savu pienākumu stiprināt apdrošināšanas nozares profesionalitāti un veicināt jaunu un talantīgu studentu izaugsmi. Šodien šeit, Banku augstskolā, studē jaunie profesionāļi, kas noteiks rītdienas apdrošināšanas biznesa vaibstus. Tāpēc mēs gribam būt klāt – dalīties ar savu pieredzi, zināšanām, kā arī atbalstīt labākos!”  saka BALTA valdes priekšsēdētājs Bogdans Benčaks.

Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs ir gandarīts, ka apdrošināšanas nozare izrāda patiesu ieinteresētību sadarboties jauno speciālistu sagatavošanā un atbalstā, novērtējot Banku augstskolā piedāvātās studijas risku vadības un apdrošināšanas jomā. „Esmu pārliecināts, ka sadarbība veicinās augstas klases profesionāļu sagatavošanu atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un sekmēs apdrošināšanas kultūras paaugstināšanu Latvijā,” uzsver A.Sarnovičs.

IMG_1068

No kreisās: AAS ”BALTA” valdes priekšsēdētājs Bogdans  Benčaks un Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs.

Banku augstskolas
Komunikācijas un mārketinga daļa
67709290, 26331378