Banku augstskolā noslēgusies starptautiskā vieslektoru nedēļa

12.12.2016.

Pagājušajā nedēļā, starptautiskās vieslektoru nedēļas laikā, Banku augstskolas studentiem bija lieliska iespēja klausīties ārvalstu pasniedzēju lekcijas par dažādiem uzņēmējdarbības vadības un finanšu jautājumiem, risku vadību, stratēģisko plānošanu, zināšanu vadību, lietišķo saskarsmi un daudzām citām tēmām, strādājot gan darba grupās, gan aktīvi diskutējot.

ERASMUS+ starptautiskā vieslektoru nedēļa Banku augstskolā tika organizēta no  28.novembra līdz 2.decenbrim. Augstskolā viesojās 19 vieslektori no partneru augstskolām Austrijā, Beļģijā, Grieķijā, Indijā, Itālijā, Malaizijā, Norvēģijā, Polijā, Somijā un Vācijā. Vieslektoru lekciju tēmas bija aktuālas un interesantas gan studentiem, gan Banku augstskolu pasniedzējiem.

Kā atzīst paši vieslektori, viņi ir gandarīti par sasniegtajiem rezultātiem un lielisko pieredzi, kas gūta šīs nedēļas laikā. Dr Dimitrios Maditinos no Grieķijas stāsta, ka Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology un Banku augstskola sadarbojas jau vairāk kā 15 gadus, un ir patīkami vērot, kā Banku augstskola gadu no gadu attīstās un pilnveidojas. Vieslektors arī uzsvēra mūsu augstskolas studentu lielisko potenciālu darboties starptautiskā vidē.

Veicot neformālu studentu aptauju nedēļas norises laikā, Banku augstskolas bakalaura programmas „Finanses” un „Risku Vadīšana un Apdrošināšana” 2.kursu studenti atzinīgi novērtēja apmeklētās Grieķijas pasniedzēja Mr Dimitrios Maditinos apmeklēto lekciju finanšu plānošanas un analīzes sfērā. Studenti atzina, ka ārvalstu pasniedzēju lekcijas bija ļoti interesantas, ietverot jaunu un noderīgu nozares informāciju.

Studenti apstiprina, ka šādas vieslektoru nedēļas augstskolas studentiem ir ļoti interesantas un noderīgas.

Nedēļas ietvaros ik gadu tiek organizēta arī profesionālā diskusija starp augstskolas un ārvalstu pasniedzējiem. Šogad pārrunājām sadarbības iespējas dažādu starptautisku projektu ietvaros, atbilstoši katras augstskolas interesēm un zinātniskajām aktualitātēm. Ticam, ka rezultāti neizpaliks!

Banku augstskolas projektu vadītāja mobilitātes jautājumos Aiga Anitena izsaka lielu paldies vieslektoriem par interesantajām lekcijām un dalīšanos pieredzē! Liels paldies Banku augstskolas vadībai un docētājiem, kuri ieguldīja daudz darba, lai mūsu augstskolā organizētā starptautiskā vieslektoru nedēļa 10 valstu sadarbības augstskolās atkal izskanētu kā teicams piemērs lieliska starptautiska pasākuma noorganizēšanā.