Banku augstskolā noslēdzas Karjeras dienas 2015

12.02.2015.

2015.gada 10. un 11.februārī Banku augstskolā norisinājās tradicionālās Karjeras dienas. Divu dienu laikā bakalaura studiju programmu „Finanses”, „Risku vadība un apdrošināšana”, „Uzņēmējdarbības vadīšana”, „Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā” un 1.līmeņa studiju programmu „Banku darbība” un „Grāmatvedība un finanses” studenti piedalījās aizraujošās prezentācijās, tikās ar uzņēmumu, organizāciju un firmu pārstāvjiem, uzzināja par prakses iespējām un arī aizpildīja prakses pieteikumus savā izvēlētajā uzņēmumā.

Darba devēji uzsver, ka Banku augstskolas studentiem ir ļoti plašas iespējas iegūt praksi un darbu sev izvēlētajā jomā, jo studentu zināšanu līmenis ir augsts. Tāpat, augstu tiek novērtētas Banku augstskolas organizētās Karjeras dienas, kas ir ļoti nozīmīgas gan uzņēmumu pārstāvjiem, gan studentiem.

 Jauniešiem tā ir iespēja klātienē konsultēties ar potenciālajiem darba devējiem. „Karjeras dienās mēs iegūstam izsmeļošu informāciju par uzņēmumiem, prakses iespējām, varam uzzināt – kādas prasmes un zināšanas no mums sagaida prakses devēji. Lieliska iespēja!” saka bakalaura studiju programmas „Finanses” 2.kursa studentes Olga, Linda un Agnija. Sarunas neformālā gaisotnē ļaut atmest kautrīgumu un jaunieši nebaidās uzdot visus interesējošos jautājumus.

Karjeras dienās darba devēji tikās arī ar studiju programmu direktoriem un docētājiem, pārrunājot darba devēju iesaisti studentu prakšu vietu nodrošināšanā un studiju programmu pilnveidē.

Paldies par sadarbību, atsaucību un aktīvu dalību „Karjeras dienā 2015”: AAS „Balta”, Accenture Latvijas filiāle, Air Baltic Corporation, DNB banka, Rietumu Banka, SEB banka, AS IBS „PRUDENTIA”, If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, Finanšu ministrija, Assistants to Business, Atea Global Services, Corporate Solutions, CVO Recruitment Latvia, Cytec Latvia, Deloitte Latvia, Ernst & Young Baltic, Grant Thornton Rimess, KPMG Baltics, KSIL Baltic, MAFFAM FREEFORM, PHILIP MORRIS LATVIA, PricewaterhouseCoopers, Statoil Fuel & Retail Latvia, Tieto Latvia, Valsts kontrole, Nodibinājums „Iespējamā misija”, Latvijas Loto, Aguacate, Baltijas – Amerikas Brīvības fonds, biedrība „Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls, Felici, GatewayBaltic, HOPP, LF Eksperts, NEON PLUS, OpticLab.